Biểu mẫu
Thông tư quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
[ Cập nhật vào ngày (21/01/2019) ]


Xem tập tin đính kèm bên dưới.Tập tin đính kèm

Phòng NCKH-HTQTCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

tiện ích