Tin tức sự kiện
Nghiệm thu Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh Kiên Giang
[ Cập nhật vào ngày (17/10/2022) ]

Vừa qua, ngày 14/10/2022 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Cấp tỉnh Kiên Giang.


Tên đề tài: “Nghiên cứu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, chất bảo quản trong rau, quả, thịt, thủy sản và đề xuất giải pháp khắc phục trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ chủ trì thực hiện; Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS.DS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ. Đến dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tham dự.

17-1.jpg
PGS.TS.DS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ, chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả của công trình nghiên cứu 

Đề tài được thực hiện trong 36 tháng, triển khai đúng theo mục tiêu và nội dung của thuyết minh được phê duyệt. Vấn đề tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, chất bảo quản trong rau, quả, thịt, thủy sản rất được quan tâm. Việc kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kháng sinh, chất bảo quản trong rau, quả, thịt, thủy sản sẽ mang lại niềm tin cho xã hội, có ý nghĩa rất thiết thực và giá trị kinh tế cao. Kết quả đề tài đã cung cấp các số liệu khoa học chính xác, đáng tin cậy, bao gồm: 18 qui trình kỹ thuật; công bố 06 công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí; đào tạo được 03 thạc sĩ.

17-1.jpg
Các thành viên Hội đồng thảo luận và đánh giá đề tài khoa học Tại cuộc họp các thành viên

Hội đồng đã thảo luận và nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài, đồng thời Hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề tài, hoàn thành hồ sơ gửi nghiệm thu chính thức.

17-1.jpg
Hình lưu niệm Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu

 Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích