- Phiếu yêu cầu gửi chứng chỉ TẠI ĐÂY ( Lưu ý: Đọc kỹ thông tin hướng dẫn trên phiếu)

- Phiếu khảo sát ý kiến học viên đào tạo liên tục năm học 2023-2024 TẠI ĐÂY

- Biểu mẫu Hồ sơ học ngắn hạn TẠI ĐÂY

- Hướng dẫn nhận chứng chỉ TẠI ĐÂY.

- Phiếu đăng ký lớp chức danh nghề nghiệp TẠI ĐÂY.

- Đơn xin xác nhận ở KTX TẠI ĐÂY.

- Đơn xin xác nhận không ở KTX TẠI ĐÂY.

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn "Cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao"
[ Cập nhật vào ngày (03/02/2023) ]

Tập tin đính kèm

Trung tâm Dịch vụ và Đào tạo theo nhu cầu xã hộiCác ý kiến của bạn đọc