Đảm bảo chất lượng
Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục cấp cơ sở đào tạo (AUN-QA) của Asian University Network, phiên bản 2.0, năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (17/11/2016) ]


Xin mời xem tập tin đính kèm bên dưới.Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết


 

tiện ích