Quy định - quy chế
Quyết định 2339/QĐ-ĐHYDCT Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 306/QĐ-ĐHYDCT 10/3/2015 của Hiệu trưởng Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học đối với giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
[ Cập nhật vào ngày (14/11/2018) ]


Xem tập tin đính kèm.Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích