Thông báo
Thông báo về việc đăng ký báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần XI năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (22/06/2022) ]


22-6-22-4.jpgTập tin đính kèm

Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích