Thông báo
Thông báo số 02 về việc nộp bài báo toàn văn Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ lần XI năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (04/07/2022) ]


4-7-22-1.jpgTập tin đính kèm

Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích