lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020
[ Cập nhật vào ngày (23/05/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

25/5

 

 

 

13g30: Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội ĐB Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

 

14g30: Họp duyệt kịch bản, video clip phục vụ Đại hội ĐB Đảng bộ Trường

- BTV ĐU, VPĐU, Trưởng & Phó các ban (theo KH số 71-KH/ĐU)

 

- BTV ĐU, VPĐU, Đoàn thư ký đại hội, người dẫn CT đại hội, nhóm thực hiện video clip

 

 

HT K.ĐD

Ba

26/5

7g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

Theo KH

13g30:  Duyệt  đề  cương  luận văn SĐH

 

-  Hội  đồng  (theo  KH  623, ngày 08/5/2020)

Theo KH

27/5

7g30: Chạy chương trình Đại hội ĐB Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025; Kiểm tra hội trường

 

10g00: Họp Lãnh đạo Trường về công tác của Hội đồng trường

- BTV ĐU, Ban chỉ đạo, Đoàn thư ký đại hội, các ban (theo KH số 71-KH/ĐU)

 

 

- Đại diện BYT, CT HĐT, BTV ĐU, BGH

HT

K.ĐD

 

 

 

PH1

14g00: Họp Ban giám khảo cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông PC Covid-19

 

15g30: Họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cán bộ quản lý

 

16g00: Kiểm tra vệ sinh cảnh quan toàn Trường

- Ban giám khảo (theo KH số 544, ngày 22/4/2020)

 

 

- Đảng ủy, BGH

 

 

- Đại diện BGH/ BTV ĐU, Phòng QTTB, CTSV, Đoàn TN

PH1

 

 

 

PH1

 

 

Từ K.Y

Năm

28/5

7g30: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025 (ĐH trù bị)

Đại biểu được triệu tập

HT

K.ĐD

15g30: Họp về đề xuất mua xe ô tô công

BGH, BGĐ BV, Trưởng/ Phó P.QTTB, TCKT, HCTH

PH1

Sáu

29/5

7g00: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu được triệu tập

HT

K.ĐD

13g45: Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025 (tiếp tục)

Đại biểu được triệu tập

HT

K.ĐD

Ghi chú: Trang phục dự Đại hội Đảng: Nam: quần tây + áo sơ mi + cravat; Nữ: bộ áo dài.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích