lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 1/6/2020 đến ngày 5/6/2020
[ Cập nhật vào ngày (01/06/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

01/6

 

 

 

13g30: Họp giao ban khoa

- TP họp giao ban khoa

 

PHK

 

Ba

02/6

8g00: Nghiệm thu 03 sáng kiến cải tiến

Hội đồng nghiệm thu (CT HĐ: TS Nguyễn Minh Phương), các nhóm tác giả (*)

PH1

13g45: Họp BGH

 

14g30: Trao Quyết định bổ nhiệm một số cán bộ quản lý

 

15g00: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 5 & kế hoạch công tác tháng 6/2020

- BGH

 

- TP họp giao ban Trường

 

 

- TP họp giao ban Trường

 

 

 

 

 


PH1

 

 

 

 

14g00: Làm việc với đoàn kiểm tra tiến độ đề tài NCKH cấp tỉnh

- Đoàn kiểm tra Sở KHCN tỉnh Đồng Tháp, chủ nhiệm đề tài (PGS Trần Ngọc Dung) và nhóm nghiên cứu; đại diện P.NCKH-HTQT

PH2

 

03/6

 

 

 

14g00: Họp phê duyệt danh mục mua thiết bị, tài sản cố định năm học 2020-2021

 

16g00: Họp về các điều kiện đảm bảo an toàn cho VC, NLĐ và người học

- BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, Khoa Y, P.NCKH-HTQT, KTHI, ĐTĐH
 - BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, CTSV, ĐBCL, TCCB, ĐTĐH, TTPC, TT DV&ĐTTNCXH

 

 

 PH1

Năm

04/6

9g30: Nghiệm thu 01 sáng kiến cải tiến

Hội đồng nghiệm thu (CT HĐ: PGS Nguyễn Trung Kiên), nhóm tác giả (**)

PH1

14g00: Họp thông qua dự thảo một số qui định về công tác NCKH và HTQT

 

14g00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

 

16g00: Họp về định hướng NCKH  trong chuyên ngành Ung thư

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, Đơn vị, TV

 

 

- Hội đồng nghiệm thu (CT HĐ: PGS Đàm Văn Cương), Chủ nhiệm đề tài (ThS Mai Văn Đợi)


- BGH, Trưởng Phó P.NCKH-HTQT, BGĐ BV, BM Ung bướu, SLB-MD

PH1

 

 

 
PH2

 

 

 
PH1

Sáu

05/6

 

 

 

14g00: Họp góp dự thảo Kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2020-2025

BGH, BTV ĐU, Trưởng/ Phó các Phòng, TT, đơn vị

PH1

Ghi chú:         (*): Các tác giả chính: BS CK2 Lại Văn Nông, CN Trần Hoài Ân.
                        (**): Tác giả chính: ThS Phạm Trương Yến Nhi.Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích