lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020
[ Cập nhật vào ngày (09/06/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

08/6

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

TP họp giao ban khoa

 

PHK

Ba

09/6

9g30: Họp về nội dung, kế hoạch làm việc với các tỉnh về đào tạo, NCKH

BGH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, TT DV & ĐT TNCXH, TCCB, TCKT, HCTH

 

PH1

14g00: Họp BTV Đảng ủy Trường

 

16g00: Họp về kế hoạch tổ chức đào tạo chứng chỉ BSGĐ

- BTV ĐU Khóa V

 


- BGH, Thường trực HĐ KH và ĐT, TT DV & ĐT TNCXH, BM YHGĐ, các BM có tham gia giảng dạy cho CC BS YHGĐ

 

 

PH1

 

10/6

8g30: Nghiệm thu giáo trình Sinh học và Di truyền

 

 

 

9g00: Làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

 

 

10g00: Họp về đào tạo bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp VC y tế Hộ sinh, Kỹ thuật y, Điều dưỡng

- HĐ nghiệm thu (CT HĐ: PGS N.T. Kiên); Ban biên soạn, Ban biên tập GT; Đại diện Khoa KHCB, P.ĐTĐH; cán bộ quan tâm


- Ban Giám hiệu (PGS.Lâm); Trưởng, Phó Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH và TT DV & ĐTTNCXH.


- Cán bộ liên quan (P.TCCB mời)

 

PH1

 

 

 

PH2

 

 

 

PH1

13g30: Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội ĐB Đảng bộ 

 

14g30: Họp về công tác của Đảng ủy Trường

 

 

15g30: Họp BCH Đảng bộ Trường

- BTV ĐU (Khóa IV&V), VPĐU, Trưởng, Phó các ban tổ chức đại hội (theo KH số 71-KH/ĐU)

 


- BTV ĐU (Khóa IV & V); Trưởng các ban XD đảng, UB Kiểm tra ĐU (Khóa IV & V) 

- BCH Đảng bộ Trường Khóa V

 

 

 

 

PH1

Năm

11/6

9g00: Họp về định hướng công tác đào tạo trong giai đoạn mới và tuyển sinh SĐH năm 2020

BGH, Trưởng và Phó Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH

 

PH1

14g00: Họp thông qua chuẩn đầu ra CTĐT sau đại học

BGH, Trưởng và Phó các Khoa, P.ĐTSĐH, ĐBCL, Trợ lý giáo vụ SĐH các Khoa và bộ môn

 

PH1

Sáu

12/6

8g30: Họp giới thiệu nhân sự Hội đồng Trường

 

10g00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2020.

- ĐU BP Khối Phòng ban, Trưởng các Phòng; GĐ TT, TV.


- Hội đồng tuyển sinh ĐH (theo QĐ số 401/QĐ-ĐHYDCT ngày 27/4/2020)

 

PH1

 

PH1

14g00: Họp về kế hoạch triển khai các hạng  mục công trình ĐTXD giai đoạn 2

 

16g00: Họp về nội dung trình HĐT phê duyệt một số hạng mục về cơ sở vật chất

- BGH, Các ban xây dựng các đề đề án xây dựng CSVC (*)

 

 

- BGH, Trưởng & Phó P.QTTB, TCKT

 

 

 

PH1

Ghi chú:         (*): Quyết định thành  lập các ban xây dựng đế án sẽ được gửi qua email cho thành viên.Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích