lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020
[ Cập nhật vào ngày (17/06/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

15/6

9g00: Họp thông qua nội dung làm việc với các tỉnh

BGH, BGĐ BV, Trưởng và Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, ĐBCL, HCTH, BGĐ TT DV&ĐTTNCXH

 

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp Ban tổ chức Đảng ủy

 

16g00: Họp về công tác cán bộ

- TP họp giao ban khoa

 

- BTC Đảng ủy

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng Phó P.TCCB

PHK

 

PH1

 

PH1

 

Ba

16/6

9g00: Họp thông qua kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2021 - 2025

BGH, BTV ĐU, các tổ xây dựng KH chiến lược

PH1

13g30: Họp Hội đồng trường

 

15g30: Họp thông qua chương trình đào tạo ngắn hạn

- Thành viên Hội đồng trường

 

- BGH, Thường trực HĐ KH và ĐT, TT DV & ĐT TNCXH, BM xây dựng chương trình

 

PH1

 

 

 

 

14g00: Làm việc với đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp tỉnh

 

14g00: Hướng dẫn thủ tục xây dựng lán trại tạm

- Đoàn kiểm tra Sở KHCN tỉnh Kiên Giang; PHT-PGS Lâm, Phòng NCKH, chủ nhiệm đề tài

 

- Các đơn vị liên quan, BQL DAXD

PH2

 

 


PH KY

17/6

7g30: Kiểm tra các hoạt động dịch vụ tại Trường

 

9g00: Làm việc với tỉnh Hậu Giang về ĐT, NCKH, KCB

 

9g45: Họp giao ban hành chính

- Đoàn kiểm tra (KH số 788, ngày 09/6/2020)

 


- PHT-PGS Cương, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

 


- TP họp giao ban HC

PH1-

điểm DV

 Tỉnh

HG

 

PH1

 

14g00: Họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh

 

14g00: Nghiệm thu giáo trình Xét nghiệm cơ bản

 

 

 

 

15g00: Họp Hội đồng xét học bổng KKHT

 

15g00: Làm việc với tỉnh Sóc Trăng về ĐT, NCKH, KCB

- Thành viên hội đồng (QĐ số 421, ngày 04/5/2020)

 

- HĐ nghiệm thu (PGS Trần Ngọc Dung - CTHĐ), Ban biên soạn, Ban biên tập GT, đại diện BCN Khoa ĐD & KTYH, P.ĐTĐH, cán bộ quan tâm

 

- Hội đồng (theo QĐ số 308, ngày 20/3/2020)

 

- PHT-PGS Cương, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

PH1

 

 
PH

K.ĐD

 

 

 

 


PH2

 

 Tỉnh ST

Năm

18/6

8g00: Làm việc với tỉnh An Giang về ĐT, NCKH, KCB

HT, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

Tỉnh AG

13g30: Làm việc với tỉnh Kiên Giang về ĐT, NCKH, KCB

 

14g00: Kiểm tra hoạt động giảng dạy

- HT, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

 

- Ban kiểm tra hoạt động giảng dạy NH 2019-2020 (QĐ số 1921, ngày 10/10/19)

Tỉnh KG

 

 

Sáu

19/6

9g00: Làm việc với tỉnh Cà Mau về ĐT, NCKH, KCB

PHT-PGS Lâm, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

Tỉnh CM

13g30: Thông qua 08 khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2018-2019 và mục tiêu chất lượng giai đoạn 2021-2025

 

15g00: Làm việc với tỉnh Bạc Liêu về ĐT, NCKH, KCB

 

15g30: Họp thông qua chương trình đào tạo ngắn hạn

18g00: Bế giảng lớp BD Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, TV

 

 

 - PHT-PGS Lâm, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

 

- BGH, Thường trực HĐ KH và ĐT, TT DV & ĐT TNCXH, BM xây dựng chương trình

 

- Đại diện BTV ĐU

PH1

 

 

 

 Tỉnh BL

 


PH1

HT

K.ĐD

Ghi chú: 08g00 Chủ nhật 14/6/2020 : Khai giảng lớp BD Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Địa điểm: HT K.ĐD 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích