lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020
[ Cập nhật vào ngày (30/06/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

29/6

10g00: Làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đào tạo

CT HĐT, PHT-TS Phương, các đơn vị liên quan

Tỉnh BRVT

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Làm việc với tỉnh Đồng Nai về đào tạo

 

15g00: Họp Ban tổ chức ĐU

 

16g00: Họp về công tác phòng, chống sét trong mùa mưa

- TP họp giao ban khoa

 

- CT HĐT, PHT-TS Phương, các đơn vị liên quan

 

- BTC Đảng ủy

 

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, P.QTTB, CNTT

PHK

 

Tỉnh Đ.Nai

 

PH1

 

PH1

Ba

30/6

7g30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ TP mở rộng

 

8g00: Làm việc với tỉnh Vĩnh Long về ĐT, NCKH, KCB

- HT, BTĐU

 

 

- PHT-PGS Cương, các đơn vị liên quan

VP TU

 
Tỉnh VL

14g00: Làm việc với tỉnh Đồng Tháp về ĐT, NCKH, KCB

 

15g30: Họp thẩm định điều kiện tổ chức thi CC Tin học

- PHT-PGS Cương, các đơn vị liên quan

 

- PHT-PGS Lâm, TT DV & ĐT TNCXH, Trưởng P. CNTT, BM Tin học; Đại diện Sở GDĐT, Sở TTTT

Tỉnh Đ.Tháp

 
P.máy tính

1/7

8g30: Làm việc với Bộ Y tế về một số công tác của Trường

 

9g00: Họp Ban biên soạn đề án xây dựng khu thể thao

- CT HĐT, HT, BTĐU, GĐ BV

 


- Ban biên soạn (QĐ số 1098, ngày 04/6/2020)

BYT

 

 PH1

15g00: Họp Ban Giám Hiệu

 

15g30: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7/2020

 

16g45: Họp triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường

- BGH

 

- TP họp giao ban Trường

 

 

 

- BGH, BTV ĐU, BGĐ BV, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, SĐH, TCKT, QTTB, CTSV, TTPC, TT DV&ĐT, CTCĐ, Trưởng ban TTND

 

 

 

 PH1

 

 

Năm

2/7

9g00: Họp Hội đồng xét kỷ luật SV

 

9g30: Nghiệm thu sáng kiến cải tiến

 

 

10g00: Họp báo cáo công tác mua thiết bị cho BV

- HT, thành viên hội đồng (QĐ số 309, ngày 20/3/2020)

 

- HĐ nghiệm thu (PGS Nguyễn Văn Lâm-CTHĐ), tác giả SKCT (ThS Bùi Thị Ngọc Mẫn)

- HT, GĐ BV, Trưởng Phó P.TQTTB, TCKT

PH1

 

 
PH2

 

 

 PH1

13g30: Họp thông qua định mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2020-2021

 

14g30: Làm việc với  Vụ TTB& CTYT về công tác XD Trường

 

15g30: Họp Ban xây dựng đề án cơ chế thu, quản lý học phí...

- BGH, Trưởng Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, CTSV

 

 

- BGH, Trưởng, Phó Ban QLDA, P.QTTB, TCKT

 

 

- Ban xây dựng đề án (QĐ số 1230, ngày 18/6/2020)

PH1

 

 

 
PH1

 

 

P.HT

Sáu

3/7

 

 

 

13g30: Nghiệm thu giáo trình Dân số học

 

 

 

14g00: Làm việc với Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ về công tác đào tạo, NCKH

 

15g00: Nghiệm thu giáo trình Xác suất - Thống kê y học

 

 

 

16g15: Họp thông qua nhu cầu tuyển dụng VC đợt 2 năm 2020

- HĐ nghiệm thu (PGS Phạm Thị Tâm-CTHĐ), Ban biên soạn, Ban biên tập GT, đại diện BCN Khoa YTCC, P.ĐTĐH, cán bộ quan tâm

 

- BGH, Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan

 

 

- HĐ nghiệm thu (PGS Nguyễn Văn Lâm-CTHĐ), Ban biên soạn, Ban biên tập GT, đại diện BCN Khoa KHCB, P.ĐTĐH, cán bộ quan tâm

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng VC

 

PH2

 

 

 
Sở Y tế

CT

 

 

 

PH2

 

 

 PH1

Ghi chú: 13g00 02/7/2020 : Thi tốt nghiệp (môn Chính trị); đối tượng: Y LT K29.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích