lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 06/7/2020 đến ngày 11/7/2020
[ Cập nhật vào ngày (06/07/2020) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

06/7

8g00: Tập huấn sắp xếp minh chứng phục vụ TĐG CTĐT

Phòng ĐBCL, các nhóm viết BC TĐG, nhóm minh chứng BC TĐG CTĐT

PHK

RHM

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g00: Họp thông qua kế hoạch tuyển dụng VC đợt 2/2020, kế hoạch rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm

- TP họp giao ban khoa

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng & Phó P.TCCB

PHK

 


PH1

Ba

07/7

9g30: Họp tổng kết đợt làm việc với các tỉnh về đào tạo, NCKH

BGH, Trưởng & Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, HCTH, TCCB, TT DV & ĐT

 

PH1

14g00: Họp về kế hoạch thực hiện xây dựng Bệnh viện

 

16g00: Họp về các hoạt động dịch vụ có thu

 

16g30: Họp về các lớp đào tạo liên tục cho cán bộ Trường

- BGH, BTV ĐU, BGĐ BV, Trưởng & Phó P.QTTB, CT/ PCT CĐ

 

- BGH, BTV ĐU, BGĐ TT DV & ĐT, P.TCKT, CT/PCT CĐ

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng/Phó P. TCCB, NCKH-HTQT, TT DV&ĐT

 

 

 
PH1

08/7

09g30: Họp BTV ĐU

BTV ĐU

PH1

14g00: Họp xét hồ sơ tuyển sinh SĐH (đợt 1)

 

15g30: Họp xét tư cách tốt nghiệp; Thông qua kế hoạch tốt nghiệp năm 2020 các lớp SĐH

- Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2020

 

- Hội đồng tốt nghiệp SĐH năm 2020

 

 

PH1

Năm

09/7

9g30: Họp về kế hoạch khám sức khỏe cho VC và NLĐ

 

10g30: Họp về kế hoạch hỗ trợ BYT tổ chức thi thăng hạng CDNN

- BGH, BTV CĐ, Trưởng/ Phó P.TCCB, đại diện BV

 

- BGH, BTC, các phòng liên quan (KH số 925, 03/7/20)

 

 


PH1

14g00: Họp Lãnh đạo Trường

 

15g00: Họp thông qua chương trình đào tạo ngắn hạn

- CT HĐT, BTV ĐU, BGH

 

- BGH, Thường trực HĐ KH và ĐT, TT DV & ĐT, BM xây dựng  chương trình

 

PH1

Sáu

10/7

7g30: Họp Hội đồng GS cơ sở năm 2020

 

9g00: Họp Ban xây dựng đề án cơ chế thu, quản lý học phí...

- Thành viên hội đồng

 

 

- Ban xây dựng đề án (QĐ số 1230, ngày 18/6/2020)

 PH1

13g30: Họp thông qua chuẩn đầu ra SĐH thuộc Khoa Dược, YTCC, Đ D và KTYH, các BM cơ sở Khoa Y

BGH, BCN các Khoa, P.ĐTSĐH, ĐBCL, Trợ lý giáo vụ SĐH các Khoa và bộ môn liên quan

 

PH1

Bảy

11/7

 

 

 

14g00: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng trường

Tất cả viên chức, người lao động làm việc tại Trường từ 12 tháng trở lên (TB số 923, ngày 03/7/2020)

HTK YTCC

Ghi chú:         14g00 06/7/2020: Thi tốt nghiệp (môn cơ sở ngành); 14g00 07/7/2020: Thi TN (môn chuyên môn): Y LT K29, CN VLVH K30

14g00 07/7/2020: Thi Kiến thức chuyên ngành tổng hợp - Các khóa tốt nghiệp năm 2020.

9, 10/7/2020: Thi thực hành lâm sàng tốt nghiệp.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích