lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016
[ Cập nhật vào ngày (11/11/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(14/11)

10g00: Họp rà soát công tác qui hoạch cán bộ

Ban Thường vụ Đảng ủy

PH1

15g00: Làm việc với BQL DA Chương trình PTNNL Y tế (BYT)

Nhóm QL dự án tại Trường và CB liên quan

PH1

Ba

(15/11)

10g30: Tiếp và làm việc với đoàn đại biểu TP Riverside, Hoa Kỳ

 

BGH; Trưởng/Phó P.NCKH-QHQT, ĐTĐH, ĐTSĐH, các khoa; Đại diện: BGĐ BV, TT Tim mạch CT

 

PH1

13g45: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng

 

14g15: Họp phê duyệt giờ giảng kế hoạch năm học 2016-2017

 

 

15g30: Họp xét hợp đồng không xác định thời hạn đối với CB cơ hữu thuộc Bệnh viện

- Thành viên hội đồng

 

 

- BGH; Trưởng, Phó các khoa; P. ĐTĐH, TCKT, TCCB, NCKH-QHQT; Trưởng, Phó và giáo vụ các khoa

- BGH; BGĐ BV; CT Công đoàn; Trưởng, Phó P.TCCB

PH1

 

 

PH1

 

 

 

PH1

 

(16/11)

9g30: Họp giao ban hành chính

 

 

 

TP họp GBHC

PH1

14g00: Họp xét duyệt sửa đổi đề tài  hướng dẫn SV (Khoa Dược) làm luận văn tốt nghiệp năm 2017

 

 

16g00: Họp thông qua chương trình đào tạo ngắn hạn

- Thường trực Hội đồng KH và ĐT; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, NCKH, Khoa Dược và CB hướng dẫn SV

 

- Thường trực Hội đồng KH và ĐT; BGĐ BV; Trưởng, Phó P.ĐTSĐH, BM Sinh lý, Khoa Ngoại CTCH, TT HIFU

 

PH1

 

 

 

PH1

Năm

(17/11)

9g00: Họp về việc thành lập Hội đồng Trường

 

BTV Đảng ủy, BGH, CT Công đoàn, BT Đoàn TN

PH1

13g30: Lễ Tốt nghiệp và trao bằng CKI, CKII, ThS và BSNT năm 2016

Theo giấy mời

HT

YTCC

Sáu

(18/11)

Họp mặt tọa đàm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam:

- 9g30: Tại các bộ môn, phòng, ban, trung tâm, Bệnh viện

- 10g30: Tại các khoa

 

 

- CB các đơn vị

 

 

- CB thuộc các khoa

 

 

Các BM, đơn vị

 

Các khoa

14g30: Họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH; ĐU; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; BTV Công đoàn; BT và PBT Đoàn TN; CT và PCT Hội SV; CB có học vị TS, CK2

HT

K.ĐD

Bảy

(19/11)

8g00: Khai giảng lớp đào tạo chứng chỉ Quản lý kinh tế - tài chính

Theo giấy mời

PH1

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết