lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016
[ Cập nhật vào ngày (23/11/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(21/11)

 

 

 

 

15g30: Họp thông qua nội dung, kế hoạch hội thao, hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2016

 

- BGH; BT và PBT ĐU; Trưởng, Phó P.CTSV, TCKT, HCTH; BT Đoàn TN, CT HSV

 

PH1

Ba

(22/11)

 

 

 

14g00: Họp Ban Thường vụ ĐU

 

15g00: Họp thông qua kế hoạch chuyển vị trí làm việc của ĐV HLKN, khu lâm sàng RHM

 

18g00: Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

- Ban Thường vụ Đảng ủy

 

- BGH; Trưởng, Phó ĐV HLKN, Khoa RHM, P.QTTB, ĐTĐH, TCKT, HCTH

 

- Đại diện BTV ĐU, Ban tổ chức ĐU, VP ĐU, học viên

PH1

 

PH1

 

 

 

HT

K.ĐD

(23/11)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử

Nhóm 2A (công văn số 1263/ ĐHYDCT ngày 18/11/2016)

Phòng máy 1

CNTT

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử

Nhóm 1A (công văn số 1263/ ĐHYDCT ngày 18/11/2016)

Phòng máy 1

CNTT

Năm

(24/11)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử

Nhóm 2B (công văn số 1263/ ĐHYDCT ngày 18/11/2016)

Phòng máy 1

CNTT

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử

Nhóm 1B (công văn số 1263/ ĐHYDCT ngày 18/11/2016)

Phòng máy 1

CNTT

Sáu

(25/11)

 

 

 

14g00: Mở thầu gói thầu GT XL01-2016: Cây xanh, sân vườn

Thành viên hội đồng mở thầu (QĐ 1305 ngày 03/11/2016)

PH1

Bảy

(26/11)

 

 

 

13g30: Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Đại diện BTV ĐU, Ban tổ chức ĐU, VP ĐU, học viên

HT

K.ĐD
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết