lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 28/11/2016 đến ngày 03/12/2016
[ Cập nhật vào ngày (25/11/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(28/11)

8g00: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý đề tài, dự án NCKH

 

 

- Ban quản trị hệ thống phần mềm (kế hoạch số 1058/ ĐHYDCT ngày 30/9/2016)

 

 

Phòng máy 1

CNTT

14g00: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý tổ chức thi

 

15g00: Họp thông qua qui định miễn học/thi hết học phần sau đại học; xét miễn học/thi hết học phần sau đại học năm học 2016 - 2017

 

15g30: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý tiếp nhận SV

- Ban quản trị phần mềm

 

 

- Thường trực Hội đồng KH và ĐT; Trưởng, Phó P.ĐTSĐH

 

 

- Ban quản trị phần mềm

Phòng máy 1

 

PH1

 

 

 

 

Phòng máy 1

Ba

(29/11)

8g00: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý tài sản

- Ban quản trị phần mềm

 

Phòng máy 1

14g00: Họp thiết kế bổ sung Bệnh viện

 

14g00: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý đoàn viên Đoàn TN

- BGH; BGĐ BV; Trưởng, Phó BQL DAXD, P.KHTH, BM Nội, Ngoại, Sản, CTCH

- Ban quản trị phần mềm

PH1

 

 

Phòng máy 1

(30/11)

8g00: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý nguồn nhân lực

 

8g00: Họp về quản lý sử dụng máy đo niệu dòng đồ

- Ban quản trị phần mềm

 

 

- BGĐ BV; Trưởng, Phó P.QTTB, Khoa TDCN, Phòng khám Ngoại niệu

Phòng máy 1

 

PH BV

14g00: Họp thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục - Tiêu chuẩn 1,2,3,4

 

14g00: Tập huấn quản trị phần mềm quản lý nguồn nhân lực

- Ban Thường trực TT Đảm bảo chất lượng; CB viết báo cáo theo phân công (CV số 1233, ngày 10/11/2016)

- Ban quản trị phần mềm

PH1

 

 

 

Phòng máy 1

Năm

(01/12)

8g00: Làm việc với đoàn IPSAC Việt Nam-Hoa Kỳ

Đại diện BGH; Phòng NCKH-QHQT; Trưởng/ Phó BM Ngoại, Nhi, GMHS, ĐV HLKN

PH1

13g45: Họp Ban Giám Hiệu

 

14g30: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 11 và kế hoạch công tác tháng 12/2016

- Ban Giám Hiệu

 

- TP họp giao ban Trường

 

PH1

 

PH1

Sáu

(02/12)

9g00: Họp về xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2016

Thành viên hội đồng

PH1

14g00: Họp thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục - Tiêu chuẩn 5,6,7,8

Ban Thường trực TT Đảm bảo chất lượng; CB viết báo cáo theo phân công

PH1

Bảy

(03/12)

7g00: Nghiệm thu giáo trình cấp Trường: Nội cơ sở 1, Nội cơ sở 2

Hội đồng nghiệm thu; Trưởng, Phó P.ĐTĐH; Trưởng, Phó và giáo vụ: khoa Y, RHM, Dược, YTCC, ĐD-KTYH, BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi; các CB biên soạn giáo trình Nội cơ sở

 

PH1

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết