lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 05/12/2016 đến ngày 10/12/2016
[ Cập nhật vào ngày (06/12/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(5/12)

8g00: Làm việc với Bộ Y tế, UBND TP Cần Thơ về xây dựng Bệnh viện

9g30: Làm việc với Bộ Y tế về xây dựng Bệnh viện

- Đại diện BGH, BGĐ BV

 

 

- BGH, Ban chỉ đạo xây dựng BV, Trưởng Phó BQL DAXD

UBND TPCT

 

PH1

14g00: Họp thông qua thiết kế kỷ yếu quá trình xây dựng Trường giai đoạn 1

15g30: Họp kiểm tra thực hiện các công trình xây dựng đã triển khai

- Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ khánh thành; Tổ triển lãm (QĐ 1320, ngày 8/11/2016)

- BGH, Trưởng Phó BQL DA XD và các kỹ sư

PH1

 

 

PH1

Ba

(6/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đề tài, dự án NCKH

 

9g30: Họp thông qua đề án đổi mới cơ chế tự chủ của Trường

Phòng NCKH-QHQT, CB trợ lý NCKH các khoa

 

 

Ban chỉ đạo, Ban biên soạn, các cán bộ được phân công biên soạn

Phòng máy 1

 

 

PH1

14g00: Họp xét nâng lương, phụ cấp vượt khung năm 2016

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tổ chức thi

 

15g30: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý SV nhập học

 

16g00: Họp về kế hoạch đi khám bệnh miễn phí tại Lâm Đồng

Thành viên hội đồng

 

 

- TT Khảo thí, P.ĐTĐH

 

 

- Phòng CTSV

 

 

- BGH, BGĐ BV, CT và PCT C.Đoàn Trường và CĐ BP BV, Trưởng, Phó P.KHTH, TCKT BV, Khoa Dược BV

PH1

 

 

Phòng máy 1

 

Phòng máy 1

 

PH1

(7/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý tài sản; quản lý nhân sự

 

8g45: Họp duyệt phương án lắp đặt cáp mạng trục ngầm

 

10g00: Họp xét hoàn thành học phần giáo dục thể chất

- Phòng QTTB, TCCB

 

 

 

- HT, PHT phụ trách CSVC, Trưởng, Phó TT CNTT, QTTB, đơn vị xây dựng phương án

- Thành viên hội đồng

PH1

 

 

 

PH1

 

 

PH1

13g30: Họp Ban Giám Hiệu và Đảng ủy

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự; quản lý đoàn viên thanh niên

 

14g30: Họp duyệt nội dung, thiết kế kỷ yếu quá trình xây dựng Trường giai đoạn 1

- BGH, Đảng ủy

 

 

- Phòng TCCB, Đoàn TN

 

 

 

- Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Lễ khánh thành; Tổ triển lãm

 

PH1

 

 

Phòng máy 1

 

 

PH1

Năm

(8/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự

 

9g30: Họp ban kiểm kê tài sản năm 2016

- Phòng TCCB, TCKT

 

 

- Thành viên ban (QĐ số 1446/ QĐ-ĐHYDCT, 12/12/2016)

Phòng máy 1

 

PH1

 

14g00: Chấm đề cương dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2016

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự

- Thành viên hội đồng chuyên môn

 

- Phòng TCCB, TCKT

PH1

 

 

Phòng máy 1

Sáu

(9/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý nhân sự

 

9g00: Họp xét học bổng vượt khó năm học 2016-2017

- Phòng TCCB, TCKT, ĐTĐH

 

 

- Thành viên hội đồng

Phòng máy 1

 

PH1

 

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết