lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 12/12/2016 đến ngày 16/12/2016
[ Cập nhật vào ngày (12/12/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(12/12)

9g00: Mở thầu gói thầu TKXL-01/2016

Thành viên hội đồng (QĐ 1349/QĐ-ĐHYDCT ngày 16/11/2016)

PH1

14g00: Mở thầu gói thầu TV-03/2016

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - đợt 2

 

15g30: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - đợt 2

- Thành viên hội đồng

 

 

- Nhóm 1 (công văn số 1341 /ĐHYDCT ngày 07/12/2016)

 

- Nhóm 2

PH1

 

 

Phòng máy 3

 

Phòng máy 3

Ba

(13/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đề tài, dự án NCKH

- Phòng NCKH-QHQT, trợ lý NCKH các khoa

Phòng máy 1

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - đợt 2

 

15g30: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - đợt 2

- Nhóm 3

 

 

- Nhóm 4

Phòng máy 3

 

Phòng máy 3

(14/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo SĐH

 

9g00: Họp thông qua thiết kế và nội dung kỷ yếu quá trình xây dựng Trường giai đoạn 1; thiết kế vòng xoay đường nội bộ

- Phòng ĐTSĐH

 

 

- BGH; Nhóm biên soạn kỷ yếu; Trưởng, Phó Ban QL DAXD và các kỹ sư liên quan

Phòng máy 1

 

PH1

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - đợt 2

 

15g30: Tập huấn sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - đợt 2

- Nhóm 5

 

 

- Nhóm 6

Phòng máy 3

 

Phòng máy 3

Năm

(15/12)

8g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo SĐH

 

9g30: Họp Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật SV năm học 2016 - 2017

- Phòng ĐTSĐH

 

 

- Thành viên Hội đồng

Phòng máy 1

 

PH1

14g00: Kiểm tra công tác sửa chữa, nâng cấp nhà, đường, sân vườn và cây xanh

PHT-PGS Cương; Trưởng, Phó P.QTTB; các kỹ sư BQL DAXD

PH1

Sáu

(16/12)

 

 

 

 

14g00: Họp thông qua báo cáo đánh giá tiêu chuẩn chất lượng - Tiêu chuẩn 18, 19, 20, 23

- Hội đồng Tự đánh giá, CB được phân công viết

 

PH1




Ban biên tập



Các ý kiến của bạn đọc





liên kết