lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 19/12/2016 đến ngày 23/12/2016
[ Cập nhật vào ngày (23/12/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(19/12)

 

 

 

 

14g00: Mở thầu gói thầu TV-04/2016

Hội đồng mở thầu (QĐ 1349/ QĐ-ĐHYDCT ngày 16/11/16)

PH1

Ba

(20/12)

9g00: Họp Đảng ủy bộ phận khối Phòng ban

 

10g00: Họp về công tác đăng tải thông tin trên website

- Đảng ủy bộ phận khối Phòng ban

 

- PHT-PGS Cương; Trưởng, Phó TT CNTT, P.HCTH

PH1

 

 

PH1

14g00: Họp tổng kết công tác triển khai phần mềm quản lý tích hợp

 

BGH (PGS Cương); Trưởng, Phó các phòng liên quan

 

PH1

(21/12)

8g30: Họp giao ban hành chính

9g45: Họp duyệt thiết kế, nội dung kỷ yếu quá trình xây dựng Trường giai đoạn 1

10g30: Báo cáo công tác chuẩn bị tổng kết 5 năm BV đi vào hoạt động

- TP họp GBHC

- BGH; Nhóm thiết kế

 

 

- BGH, BGĐ BV; Trưởng, Phó P.KHTH, TCCB, TCKT

PH1

 

PH1

 

 

PH1

14g00: Họp thông qua danh sách quy hoạch học nâng cao trình độ chuyên môn

15g00: Báo cáo công tác dời chuyển khu lâm sàng RHM

15g45: Họp về công tác bảo vệ

 

- BGH; BTV ĐU; CT Công đoàn; Trưởng các khoa; Trưởng, Phó P.TCCB

- HT; Trưởng, Phó K.RHM, P.QTTB

- BGH; Trưởng, Phó P.QTTB, TCCB, HCTH; NV bảo vệ

PH1

 

 

 

PH1

 

PH1

 

Năm

(22/12)

7g30: Kiểm tra công tác xây dựng sân vườn, cây xanh, nhà xe

 

 

9g30: Kiểm tra bố trí của ĐV HLKN tại cơ sở mới

- HT, PHT phụ trách CSVC; Trưởng, Phó BQL DAXD, P.QTTB, CTSV, ĐTN, HSV

 

- HT; Trưởng, Phó ĐV HLKN, P.QTTB

Cổng chính

 

 

PH1

13g30: Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh

15g00: Họp thông qua báo cáo đánh giá tiêu chuẩn chất lượng: TC 9, 10, 11, 12

16g00: Họp mặt kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội ND VN

- Thành viên hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài

- Hội đồng tự đánh giá; CB viết báo cáo

 

- Theo GM

PH1

 

PH1

 

 

PH2

Sáu

(23/12)

9g00: Báo cáo đề cương nghiên cứu sinh năm 2016

- Thành viên hội đồng chuyên môn, CB hướng dẫn NCS

PH1

13g30: Họp thông qua báo cáo đánh giá tiêu chuẩn chất lượng: TC 13, 14, 15, 16

- Hội đồng tự đánh giá; CB viết báo cáo

 

 

PH1

 

Bảy

(24/12)

 

 

 

 

 

 

CN

(25/12)

 

 

 

13g30: Làm việc với Vụ TCCB - BYT

 

15g00: Họp thông qua các qui định đào tạo SĐH

- Theo thông báo số 1392/ ĐHYDCT ngày 22/12/2016

 

- Thường trực Hội đồng KH và ĐT; Trưởng, Phó P.ĐTSĐH

HT ĐD

 

 

PH1
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết