lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 26/12/2016 đến ngày 30/12/2016
[ Cập nhật vào ngày (26/12/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(26/12)

9g00: Họp báo cáo về thanh toán các hạng mục công trình xây dựng năm 2016

BGH; Trưởng, Phó Ban QLDA XD, P.TCKT, QTTB

PH1

14g00: Họp thông qua báo cáo đánh giá tiêu chuẩn chất lượng: TC 13, 14, 15, 16

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý đề tài, dự án NCKH

 

16g00: Họp thông qua kế hoạch, chương trình Hội nghị KHCN Bệnh viện lần 1

- Hội đồng tự đánh giá; CB viết báo cáo

 

 

- Phòng NCKH-QHQT, CB trợ lý NCKH các khoa

 

 

- Thường trực Hội đồng KH và ĐT; Trưởng, Phó P.NCKH-QHQT

 

PH1

 

 

Phòng máy 1

 

 

PH1

 

Ba

(27/12)

9g00: Làm việc với Công ty CP Dược Hậu Giang

 

9g45: Họp về chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh thành các hạng mục công trình dự án XD gđ1

 

10g30: Họp về tổ chức Kỷ niệm 5 năm BV đi vào hoạt động

- HT, PHT phụ trách NCKH-QHQT; Trưởng, Phó Khoa Dược, P.NCKH-QHQT

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Thành viên các tổ thực hiện (QĐ số 1320/QĐ-ĐHYDCT ngày 08/1/2016)

- Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Trưởng và Phó các tổ thực hiện (QĐ số 1319/QĐ-ĐHYDCT)

PH1

 

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

14g00: Hội thảo tổng kết dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế

BGH; Trưởng, Phó các phòng, trung tâm, đơn vị trực thuộc Trường; BGĐ BV và TP KHTH; Trưởng, Phó các khoa và CB giáo tài; Trưởng, Phó các bộ môn có thụ hưởng từ dự án

 

PH1

(28/12)

 

 

 

 

16g15: Họp xét học phần tự chọn của SV năm cuối

PHT phụ trách ĐTĐH; Trưởng/ Phó khoa Y, RHM, Dược, ĐD-KYTH, P.ĐTĐH

PH1

Năm

(29/12)

8g30: Họp thông qua báo cáo đánh giá tiêu chuẩn chất lượng: TC 17, 21, 22, 24, 25

Hội đồng tự đánh giá; CB viết báo cáo

 

 

PH1

 

15g00: Tổng kết và cấp chứng chỉ Quản lý bệnh viện (lớp tại BR-VT)

Theo kế hoạch

BR-VT

Sáu

(30/12)

 

 

 

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết