lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 02/01/2017 đến ngày 07/01/2017
[ Cập nhật vào ngày (31/12/2016) ]


  Thứ

SÁNG

CHIỀU

(Ngày)

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

(02/01)

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

NGHỈ BÙ TẾT DƯƠNG LỊCH

 

Ba

(03/01)

8g00: Kiểm tra công tác trật tự, vệ sinh tại Bệnh viện

 

10g00: Họp về công tác tài chính và CSVC Bệnh viện

- BGĐ BV; Trưởng, Phó P.KHTH, QTTB

 

- HT; Trưởng, Phó P.TCKT BV, QTTB

BV

 

 

PH BV

13g45: Họp Ban Giám Hiệu

 

14g30: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 12/2016 và kế hoạch công tác tháng 01 và 02/2017

- Ban Giám Hiệu

 

- TP họp giao ban Trường

 

 

 

PH1

 

PH1

 

 

 

(04/01)

8g30: Kiểm tra các hạng mục công trình đang xây dựng

 

 

10g00: Họp với các cán bộ đề nghị được nâng hạng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp

- BGH; Trưởng, Phó BQL DAXD và các kỹ sư, P.QTTB và Tổ bảo trì, sửa chữa, đơn vị thi công

- BGH, Trưởng/Phó P.TCCB, các cán bộ đề nghị được nâng hạng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp (P.TCCB t/báo)

Sảnh khoa Y

 

 

PH1

14g00: Họp báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành và Lễ KN 5 năm BV đi vào hoạt động

 

16g00: Họp về chuẩn bị tổ chức Hội nghị KHCN Bệnh viện Trường lần I

- BGH, BGĐ BV, Ban tổ chức và các tổ thực hiện

 

 

 

- Ban tổ chức và các tổ thực hiện

 

PH1

 

 

 

PH1

Năm

(05/01)

Kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh các phòng thí nghiệm, giảng đường

- 8g00: Khoa Y, ĐD, KHCB

- 9g30: Khoa Dược, RHM, YTCC, KTYH

BGH; Trưởng, Phó P.QTTB, ĐTĐH, BQL DAXD, các kỹ sư, Tổ bảo trì, sửa chữa, Tổ giảng đường; Trưởng, Phó các khoa liên quan

 

Các khoa

14g00: Họp về hoàn chỉnh các đề cương đổi mới chương trình đào tạo Y, RHM, ĐD (dự án HPET)

 

15g00: Hop về kế hoạch họp mặt và đón Tết nguyên đán 2017

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH; Trưởng/Phó các khoa liên quan, các CB biên soạn

 

- BGH, TVĐU, CT và PCT Công đoàn, BT Đoàn TN, Trưởng Phó P.HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, TCKT, TCCB, QTTB

PH1

 

 

 

PH1

Sáu

(06/01)

9g00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Khánh thành

BGH, Ban tổ chức và các tổ thực hiện

Khu vực tổ chức lễ

14g30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 5 năm BV đi vào hoạt động

BGĐ BV, Ban tổ chức và các tổ thực hiện

HT ĐD

Bảy

(07/01)

8g00: Hội nghị Khoa học công nghệ BV Trường lần 1

 

8g30: Lễ Khánh thành các hạng mục công trình dự án ĐTXD Trường - giai đoạn 1

- Theo giấy mời

 

 

- Theo giấy mời

HT

K.YTCC

 

 

Sân trường

14g00: Lễ Kỷ niệm 05 năm Bệnh viện Trường đi vào hoạt động

Theo giấy mời

HT ĐD
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết