lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018 (Điều chỉnh lần 3)
[ Cập nhật vào ngày (20/03/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

19/3

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g00: Duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018 (khối phòng ban)

 

14g30: Dự họp nhận xét, đánh giá thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Khoa Y

 

16g00: Họp thông qua báo cáo làm việc với Bộ Y tế

- TP họp GB khoa

 

- Thành viên hội đồng (QĐ số 147 ngày 5/2/2018), chủ nhiệm đề tài

 

 

- Đại diện BGH (PGS Cương)

 

 

 

- CT HĐT, BGH; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, TCKT, QTTB, HCTH, CTSV, TT ĐTTNCXH

PH khoa

 

PH1

 

 

PH KY

 

 

PH1

Ba

20/3

8g30: Làm việc với Quỹ Phát triển KHCN quốc gia

HT, PHT phụ trách NCKH, Trưởng/Phó các khoa, P.NCKH -QHQT và CB liên quan

PH1

13g30: Họp thống nhất các qui trình và biểu mẫu về NCKH

 

HT, PHT phụ trách NCKH, Phòng NCKH-HTQT, Trưởng/ Phó khoa phụ trách NCKH, Trợ lý NCKH các khoa

PH1

21/3

9g00: Làm việc về công tác phát triển Thư viện

 

10g00: Tiếp và làm việc với Trường ĐH Y Yaroslavl - Liên bang Nga

- HT, PHT phụ trách Thư viện, BGĐ Thư viện, Trưởng/Phó P.NCKH -QHQT

- Theo kế hoạch số 05/NCKH-KY ngày 05/3/2018

P.HT

 

 

PH1

 

14g00: Hội thảo về công tác giảng dạy lâm sàng

HĐT, BGH; Trưởng, Phó và CVP các Khoa Y, RHM, Dược, ĐD và KTYH; Trưởng, Phó và giảng viên các bộ môn có giảng dạy lâm sàng; Trưởng/ Phó các phòng thuộc Trường và BV Trường

HT

K.ĐD

Năm

22/3

9g30: Họp về công tác xây dựng Bệnh viện

CT HĐT, BGH, BGĐ BV, Ban QL dự án ĐTXD BV

PH1

14g00: Họp về công tác cán bộ; định biên nhân lực cho đề án vị trí việc làm của Trường và BV

BGH, BTV ĐU, BGĐ BV, Trưởng và Phó P.TCCB

PH1

Sáu

23/3

8g00: Làm việc với ĐHYD TP HCM chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động

BGH; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, TCKT, QTTB

PH1

14g00: Họp về tổ chức ngày Hội việc làm năm 2018

 

15g00: Làm việc với Bệnh viện Tâm thần Đồng Nai về đào tạo nhân lực y tế

- Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban; Trưởng/ Phó các khoa; GĐ/ PGĐ BV, Thư viện

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH; Trưởng/Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB

PH1

 

 

PH1

 

Ghi chú: Ngày 23 24/3/2018:

Duyệt đề cương luận văn CK2, Cao học; Thành phần: Thành viên các hội đồng;

Địa điểm: Phòng họp 2.
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết