lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 09/4/2018 đến ngày 15/4/2018(điều chỉnh)
[ Cập nhật vào ngày (11/04/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

09/4

8g00: Họp chào mừng đoàn MEET và ĐH Washington, Hoa Kỳ đến làm việc với Trường

Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức đợt làm việc với đoàn, cán bộ các Khoa, Bộ môn làm việc với Đoàn theo kế hoạch số 386 ngày 3/4/2018

 

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp về kế hoạch mở các mã ngành mới đào tạo SĐH

 

16g00: Họp duyệt video clip chiếu khai mạc Ngày hội việc làm

- TP họp GB khoa

 

- Thành viên thường trực HĐ KH và ĐT, Phòng ĐTSĐH

 

- Ban tổ chức Ngày hội việc làm

 

PHK

 

PH1

 

 

PH2

 

Ba

10/4

 

10g00: Họp xét đền bù kinh phí đối với cán bộ xin nghỉ việc

 

Thành viên hội đồng (QĐ số 575, 576 ngày 06/4/2018)

 

PH1

14g00: Họp với đoàn MEET và ĐH Washington trao đổi hướng hợp tác; Bàn về chương trình PSD 2018

 

14g00: Họp về tổ chức thi lâm sàng tốt nghiệp

 

 

 

 

16g00: Họp bàn về hợp tác với Cty Phù Sa phát triển lĩnh vực sinh học phân tử

- BGH (PGS Cương), GĐ BV; Trưởng P.NCKH-HTQT, KHTH BV, các BS phẫu thuật và gây mê

 

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH; BCN Khoa Y, RHM; BCN và Giáo vụ Bộ môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YHCT (KY), Bệnh hoc miệng-Nha chu, Nhổ răng, Chữa răng. Phục hình (RHM)

- BGH, GĐ/PGĐ BV, Trưởng/ Phó Khoa Y, KHCB, BM SLB-MD, Vi sinh, Ký sinh, Sinh lý, XN cơ bản, Sinh học-DT, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TT ĐT TNCXH, TCKT, QTTB,

PH1

 

 

 

 

PH2

 

 

 

 

 

PH2

11/4

9g00: Họp thông qua đề án xây dựng nhà xe, cantin tại khu vực sân thể dục thể thao

 

 

10g15: Họp xét hoàn thành tín chỉ

- BGH (TS Phương); BGĐ TT DV&HTSV; Trưởng, Phó P.QTTB, TCKT, Bộ môn GDTC; CT, PCT Công đoàn

 

- Thành viên hội đồng

PH1

 

 

 

 

PH1

13g30: Họp thông qua dự thảo Quy định đền bù chi phí đào tạo, Quy trình giải quyết nghỉ việc; Quy trình giải quyết chế độ hưu trí

 

 

16g00: Họp về thực hiện qui hoạch chuyên môn năm 2018 TP:

 

BGH, BTV ĐU, Phòng TCCB

 

 

 

 

 

- HT; Trưởng, Phó P.TCCB; Trưởng/ Phó bộ môn và các cán bộ được qui hoạch đi học năm 2018 (theo GM)

 

PH1

 

 

 

 

 

 

PH1

Năm

12/4

8g00: Hội thảo “Chẩn đoán và điều trị rối loạn khí sắc”

 

8g30: Làm việc với Tỉnh Tiền Giang về ĐT, NCKH

 

- Đại diện đoàn ĐH Washington; các cán bộ liên quan

 

- Đại diện BGH, các phòng liên quan

PH1

 

 

UBND Tỉnh

TGiang

13g30: Họp về tổ chức ngày Hội việc làm năm 2018

 

 

 

14g00: Hội thảo ”Chẩn đoán và điều trị rối loạn tâm thần”

 

15g00: Họp thông qua từ điển ĐBCL, các biểu mẫu lấy ý kiến của các đối tượng liên quan

- Ban tổ chức; Trưởng, Phó các tiểu ban; Đại diện các Khoa; BV, Thư viện, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐTTNCXH, TCCB, HCTH

 

- Đại diện đoàn ĐH Washington; các cán bộ liên quan

 

- BGH; Trưởng/ Phó các khoa, phòng, TT, đơn vị, các đoàn thể

PH2

 

 

 

 

PH1

 

 

PH2

 

Sáu

13/4

 

 

 

14g00: Họp về định biên nhân lực các Khoa, Bộ môn, ĐV HLKN

 

16g00: Họp rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Bệnh viện;

 

16g00: Họp tổng kết chương trình làm việc với Đoàn MEET và ĐH Washington, Hoa Kỳ

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó các Khoa, ĐV HLKN; Trưởng các bộ môn thuộc Khoa

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng, & Phó P.TCCB

 

 

- Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức đợt làm việc với đoàn, cán bộ các Khoa, Bộ môn làm việc với đoàn theo kế hoạch

PH2

 

 

 

PH2

 

 

 

PH1

Bảy

14/4

 

 

 

 

 

 

CN

15/4

7g30: Khai mạc Ngày hội việc làm năm 2018

- Khách mời

- BGH, Đảng ủy, Trưởng và Phó các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị, BCH các đoàn thể, cán bộ có quan tâm

- Sinh viên, học viên

Sân Trường

 

 

 

Ghi chú:

            Từ ngày 09 - 13/4/2018: Thực hiện các hoạt động hợp tác giáo dục với Đoàn MEET và ĐH Washington      (theo kế hoạch số 386 ngày 3/4/2018).
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết