lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 16/4/2018 đến ngày 22/4/2018 (bổ sung)
[ Cập nhật vào ngày (21/04/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

16/4

 

10g00: Họp GB hành chính

 

 

TP họp GB HC

 

 

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g15: Họp với đại diện đoàn MEET, Hoa Kỳ

- TP họp GB khoa

 

- PHT-PGS Tâm; Trưởng, Phó P.NCKH-HTQT

PHK

 

PH1

Ba

17/4

9g00: Dự Hội nghị triển khai Chương trình đào tạo CB lãnh đạo, quản lý ngành y tế

9g00: Tập huấn cách viết các biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở

- HT

 

 

- Phòng NCKH-HTQT; Trợ lý NCKH các Khoa, ĐV HLKN, BV; đại diện các phòng, TT, TV

Hà Nội

 

 

PH1

14g00: Họp thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt đối thoại sinh viên

 

15g30: Họp báo cáo tình hình thu học phí năm học 2017-2018

- BGH (TS Phương); Trưởng/ Phó và trợ lý CTSV các Khoa; Trưởng và Phó P.CTSV; BT và PBT Đoàn TN

- BGH (TS Phương); Trưởng, Phó P.TCKT, CTSV

PH1

 

 

 

PH1

18/4

8g30: Họp thông qua kế hoạch tổ chức tập huấn giải pháp CNTT trong xây dựng ngân hàng câu hỏi

 

10g00: Họp thông qua kế hoạch nghiệm thu giáo trình cấp Trường

- BGH; Trưởng, Phó P.CNTT, Khảo thí

 

 

 

- BGH; Trưởng/ Phó các khoa, Phòng ĐTĐH

PH1

 

 

 

 

PH1

14g00: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm Ngày hội việc làm năm 2018

 

 

16g00: Họp Hội đồng tuyển sinh hệ liên thông năm 2018

- BGH, Ban tổ chức, Trưởng/ Phó các tiểu ban, các Khoa, TT DV và HTSV, ĐTTNCXH, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, TCCB, TCKT, HCTH, Đoàn TN

- Thành viên hội đồng

PH1

 

 

 

 

PH1

Năm

19/4

10g00: Họp thông qua đề án hợp tác với Cty Phù Sa về lĩnh vực sinh học phân tử

BGH; GĐ/PGĐ BV; Trưởng, Phó P.NCKH-HTQT, TT ĐTTNCXH, BM Sinh lý bệnh - MD, Sinh học - Di truyền

 

PH1

13g45: Họp về định biên nhân sự các phòng, trung tâm, TViện

 

16g15: Họp tổng kết kết quả làm việc với các tỉnh về ĐT, NCKH

- BGH, TVĐU; Trưởng, Phó Phòng TCCB

 

- BGH; Cán bộ các đoàn làm việc với các tỉnh

PH1

 

 

PH1

Sáu

20/4

9g30: Mở thầu gói thầu XL-01/ 2018

 

Hội đồng mở thầu (QĐ số 315 ngày 27/3/2018

PH1

14g00: Họp thông qua dự thảo một số quy định về công tác cán bộ

 

15g00: Làm việc với Sở GDĐT TP Cần Thơ về tổ chức điểm thi cho đối tượng liên thông của Trường

- BGH, TVĐU; Trưởng, Phó Phòng TCCB

 

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, Khảo thí, QTTB, chuyên viên phụ trách máy tính tuyển sinh

PH2

 

 

 

PH1

CN

22/4

8g30: Dự họp thẩm định kết quả đánh giá ngoài

Theo KH

Đà Nẵng

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết