lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018(điều chỉnh lần 2)
[ Cập nhật vào ngày (25/04/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

23/4

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g00: Làm việc với Sở Y tế Tỉnh Hậu Giang về đào tạo, hợp tác NCKH

- TP họp GB khoa

 

- HT, PHT phụ trách NCKH; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, TT ĐTTNCXH

PHK

 

PH1

 

 

Ba

24/4

10g00: Họp về kế hoạch làm việc với các bệnh viện thực hành triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP

BGH; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, QTTB, TT ĐTTNCXH

PH1

14g00: Họp BTV Đảng ủy Trường

 

14g30: Họp BCH Đảng bộ Trường

 

- BTV Đảng ủy Trường

 

- BCH Đảng bộ Trường

PH1

 

PH1

25/4

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

Năm

26/4

10g00: Họp thông qua các đề tài NCKH dự kiến đăng ký với các tỉnh

- BGH, Trưởng/ Phó Khoa liên quan, Phòng NCKH-HTQT và các cán bộ dự kiến đăng ký đề tài nghiên cứu

 

PH1

15g30: Họp giao ban an ninh tư tưởng

- Theo VB số 87-CV/BTG ngày 19/4/18 của Ban Tuyên giáo ĐU

PH1

Sáu

27/4

Họp xét duyệt danh mục hóa chất, CCDC, VTT  cho năm học 2018-2019:

8g30: Khoa RHM, YTCC, ĐD & KTYH, KHCB, ĐV HLKN

9g00: Khoa Dược

9g30: Khoa Y

 

PHT-PGS Cương; Trưởng/ Phó P.QTTB, TCKT, ĐTĐH: Trưởng/ Phó các Khoa và Trợ lý QTTB

 

PH1

14g00: Họp về kế hoạch tổ chức Đại hội Hội SV các cấp

 

14g00: Làm việc với các chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở đến hạn nghiệm thu hoặc trễ hạn năm 2018

 

14g00: Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trên máy tính

- BTV ĐU; BTV Đoàn Trường, BTK Hội SV Trường

 

- PHT phụ trách NCKH; Phòng NCKH-HTQT và các cán bộ liên quan

 

- Giảng viên (theo kế hoạch)

PH1

 

 

PH2

 

 

 

Phòng máy 2
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết