lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 30/4/2018 đến ngày 06/5/2018 (Điều chỉnh)
[ Cập nhật vào ngày (02/05/2018) ]


Thứ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

ngày

SÁNG

CHIỀU

Hai

30/4

Nghỉ Lễ Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ba

01/5

Nghỉ Lễ Quốc tế lao động

02/5

 

 

 

14g00: Họp xét ĐRL và học bổng KKHT HKII NH 2017 – 2018 tiếp theo đợt 1.

- Hội đồng theo Quyết định 259 ngày 15/3/2018.

 

PH1

Năm

03/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

14g00: Họp BGH

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm thi trên máy tính

 

14g45: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2018

- BGH

 

- Giảng viên (theo kế hoạch)

 

 

- TP họp GB Trường

PH1

 

Phòng máy 2

 

PH1

Sáu

04/5

 

 

 

13g30: Làm việc với Sở Y tế Cà Mau

 

14g00: Họp báo cáo tiến độ thực hiện hạng mục công trình Nhà Hiệu bộ-Hội trường, Bệnh viện

 

15g00: Họp triển khai kế hoạch tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường y, dược toàn quốc; Góp ý bài báo cáo của các báo cáo viên

- HT, PHT phụ trách ĐT, phòng TCKT, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.QTTB

 

 

- HT, PHT phụ trách NCKH, Phòng NCKH-HTQT, Đoàn TN và các báo cáo viên

PH1

 

 

PH2

 

 

 

PH1

Bảy

05/5

7g30: Tập huấn hướng dẫn viết tài liệu, xây dựng quy trình công việc

Theo VB số 500/ĐHYDCT ngày 23/4/2018

HT

K.ĐD

13g30: Tập huấn (tt)

Theo VB số 500/ĐHYDCT ngày 23/4/2018

HT

K.ĐD

CN

06/5

7g30: Tập huấn (tt)

Theo VB số 500/ĐHYDCT ngày 23/4/2018

HT

K.ĐD

13g30: Tập huấn (tt)

Theo VB số 500/ĐHYDCT ngày 23/4/2018

HT

K.ĐD
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết