lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 07/5/2018 đến ngày 13/5/2018(điều chỉnh, bổ sung)
[ Cập nhật vào ngày (09/05/2018) ]


Thứ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

ngày

SÁNG

CHIỀU

Hai

07/5

8g00: Dự Lễ tuyên dương lao động giỏi

PHT-TS Phương, BTV CĐ, Trưởng/ Phó P.CTSV, cán bộ được khen thưởng

KS Cửu Long

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g45: Làm việc với Công đoàn Y tế Việt Nam

- TP họp GB khoa

 

- Đại diện BTV ĐU, BGH; BCH Công đoàn Trường

PHK

 

PH1

 

Ba

08/5

 

 

 

14g00: Họp thông qua văn kiện và đề án nhân sự Đại hội Hội SV

BTV ĐU; BTV Đoàn TN; BTK Hội SV

PH1

09/5

 

 

 

 

13g30: Kiểm tra công tác của Bệnh viện

- Đoàn kiểm tra

 

PH BV

 

Năm

10/5

 

9g30: Họp với đơn vị thiết kế - dự toán và đơn vị thẩm định xây dựng Nhà Hiệu bộ - hội trường

 

 

-BGH; BTV ĐU; Ban QL DA XD; đơn vị liên quan

 

PH1

14g00: Họp về kế hoạch xây dựng các hạng mục công trình công cộng (vệ sinh rác, thủy lợi, tưới cây, chiếu sáng...)

 

16g00: Họp thông qua nội dung buổi Họp mặt đối thoại SV

 

17g00: Họp về các công trình thanh niên - SV

- BGH; Trưởng, Phó P.QTTB, TCKT, HCTH

 

 

 

- Ban tổ chức

 

 

- HT, PHT phụ trách CTSV; Trưởng, Phó P.CTSV, BT & PBT Đoàn TN; BTK Hội SV, Ban LL các các liên chi hội

PH1

 

 

 

 

PH1

 

 

PH1

Sáu

11/5

 

 

 

14g00: Họp về công tác cán bộ; thông qua định biên nhân sự các đơn vị thuộc Trường và đề án vị trí việc làm

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm thi trên máy tính

- BGH; BTV ĐU; Trưởng, Phó Phòng TCCB

 

 

- Giảng viên (theo kế hoạch)

 

PH1

 

 

 

Phòng máy 2

Bảy

12/5

8g00: Họp về định hướng triển khai mời giảng theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ

BGH; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, Khoa Y, ĐD & KTYH, BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi, YHCT, CTCH, Điều dưỡng CK hệ nội, ĐD CK hệ ngoại,

 

PH1

 

 

 

CN

13/5

7g30: Họp mặt đối thoại sinh viên

BGH, BTV ĐU; Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đơn vị, Thư viện; GĐ/ PGĐ Bệnh viện; Trợ lý giáo vụ, CTSV, QTTB các Khoa; Cố vấn học tập các lớp SV hệ CQ, LT; BTV Đoàn TN, BTK Hội SV

 

HT Khoa YTCC

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết