lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 21/5/2018 đến ngày 25/5/2018
[ Cập nhật vào ngày (20/05/2018) ]


Thứ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

ngày

SÁNG

CHIỀU

Hai

21/5

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp về kế hoạch tổ chức buổi Công bố Quyết định và trao GCN KĐCL cho Trường

- TP họp GB khoa

 

- BGH; Trưởng/ Phó P.ĐBCL, HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, QTTB, TCCB, TCKT, CTSV, CNTT; BT/PBT ĐTN

PHK

 

PH1

 

 

 

Ba

22/5

7g30: Khảo sát thực tế công tác lao động vệ sinh của SV

 

8g30: Họp về công tác lao động vệ sinh của SV; kế hoạch sinh hoạt hè; rút kinh nghiệm họp mặtđối thoại SV, hội thao, hội diễn văn nghệ

 

HT, PHT phụ trách CTSV; Trưởng và Phó P.CTSV, Trưởng/ Phó P.QTTB, BT/ PBT ĐTN, CT/PCT Hội SV

Từ sảnh K.Y

 

PH1

14g00: Họp xét tư cách tốt nghiệp ĐH năm 2018

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm thi trên máy tính

 

15g30: Họp Ban biên tập duyệt bài báo cho tạp chí Y Dược học Cần Thơ số 15

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1020 ngày 09/5/2018)

 

- Giảng viên (theo KH)

 

 

- Ban biên tập

PH1

 

 

P.máy 4

 

PH1

23/5

7g00: Nghiệm thu giáo trình Bào chế và công nghệ dược I 

 

 

9g00: Nghiệm thu giáo trình Định hướng cơ bản chuyên ngành sản xuất và phát triển thuốc

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1037, ngày 10/5/2018), Chủ biên và Ban biên soạn

 

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1036, ngày 10/5/2018), Chủ biên và Ban biên soạn

 

PH1

 

 

 

PH1

14g00: Hội thảo triển khai thực hiện một số nội dung trong Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Theo GM số 586, 14/5/2018

HT K.ĐD

Năm

24/5

7g30: Kiểm tra cơ sở vật chất, các giảng đường, phòng TN

 

PHT phụ trách CSVC, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, QTTB, CNTT, chuyên viên / NV liên quan

Từ sảnh K.Y

13g30: Họp về công tác cán bộ - xác định hệ số kiêm nhiệm của cán bộ các bộ môn

 

15g30: Họp về công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

- BGH; Trưởng/ Phó các Khoa, Bộ môn (theo GM)

 

 

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TCCB

PH1

 

 

 

PH1

Sáu

25/5

8g00: Họp Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc xây dựng Bệnh viện

Thành viên Hội đồng

PH1

14g00: Nghiệm thu giáo trình Dược lâm sàng I

 

 

14g00: Tập huấn sử dụng phần mềm thi trên máy tính

 

16g00: Họp cán bộ tham gia coi thi THPT năm 2018 tại Cà Mau

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1039, ngày 10/5/2018), Chủ biên và Ban biên soạn

 

- Giảng viên (theo KH)

 

 

- Cán bộ theo danh sách đề cử

PH1

 

 

 

P.máy 4

 

GĐ1. KY

Ghi chú:

            - Từ 21/5 - 01/6/2018: Các Phòng, TT và đơn vị được phân công thực hiện viết các quy trình công việc.
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết