lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 28/5/2018 đến ngày 03/6/2018 (bổ sung)
[ Cập nhật vào ngày (28/05/2018) ]


Thứ

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

ngày

SÁNG

CHIỀU

Hai

28/5

 

 

 

 

13g30: Họp về kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2018

 

14g00: Ký kết Bản ghi nhớ với Hội Y tế VN-Dordogne, Pháp và thống nhất nội dung hợp tác với Trung tâm Bệnh viện Perigueux

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp báo cáo kết quả công tác kiểm tra BV

 

16g00: Tổng kết, bế mạc Hội thao năm 2018

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TCCB

 

- Đại diện BGH; Phòng NCKH-HTQT, BM Huyết học

 

 

 

- TP họp GB khoa

 

- BTV ĐU, BGH, BGĐ BV, CG Cố vấn BV, Đoàn TTra; Trưởng, Phó P.TCCB, KHTH, TCKT BV

- Đại diện BGH, Ban tổ chức, cán bộ có liên quan

PH1

 

 

PH2

 

 

 

 

PHK

 

PH1

 

 

HT K.ĐD

Ba

29/5

10g00: Họp xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ĐBCL; công tác chuẩn bị tổ chức Lễ trao GCN KĐCL

BGH, Ban tổ chức Lễ

PH1

13g30: Làm việc với các đối tác về lắp đặt thiết bị thông tin, trồng dược liệu

 

15g00: Họp về xây dựng định mức giờ làm việc của GV

 

 

 

- BGH, BGĐ TT DVHTSV, Trưởng/Phó P.QTTB, CNTT, HCTH; các đối tác

 

- BGH, BCN các Khoa, BGĐ BV; Trưởng,  Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, TCCB, NCKH-HTQT, TT ĐT TNCXH; CT, PCT Công đoàn; BT, PBT Đoàn TN

PH1

 

 

 

PH1

30/5

8g00: Làm việc với Công ty Phù Sa về kế hoạch hợp tác

 

 

- BGH, Nhóm biên soạn đề án hợp tác, Trưởng/ Phó P.NCKH-HTQT, BM SLB

 

 

PH1

 

 

13g30: Họp thông qua chương trình khung đào tạo CK1, CK2, BSNT theo tín chỉ

 

15g30: Họp về chuẩn đầu ra đối với ngoại ngữ, tin học

 

- BGH, Thường trực Hội đồng KH và ĐT

 

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, Trưởng, Phó P.ĐTĐH, Khoa KHCB, Bộ môn Ngoại ngữ, Tin học, P.ĐBCL

 

PH1

 

 

 

PH1

 

Năm

31/5

 

 

 

PH1

13g30: Họp về công tác tổ chức, cán bộ

 

14g30: Họp về công tác bổ nhiệm lại cán bộ quản lý

- BGH, BTV ĐU, BCN Khoa RHM, Trưởng/ Phó P.TCCB

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng/ Phó P.TCCB

PH1

 

 

PH1

Sáu

01/6

 

 

 

14g00: Họp chuẩn bị CSVC cho  điểm thi liên thông tại Trường

 

 

14g00: Tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục Khoa, BM

 

15g00: Họp xét điểm của SV học học phần ở nước ngoài

- PHT phụ trách CSVC; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, QTTB, Phó trưởng điểm thi tại Trường (ThS Hữu)

 

- Đoàn đánh giá (QĐ số 1041 ngày 10/5/2018)

 

- Hội đồng (QĐ số 1106 ngày 23/5/2018)

 

PH1

 

 

PH2

 

 

PH1

Bảy

02/6

 

 

 

 

 

 

CN

03/6

7g30: Lễ công bố Quyết định và trao GCN KĐCL cho Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Theo GM và thông báo

HT

YTCC

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết