lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (bổ sung)
[ Cập nhật vào ngày (18/06/2018) ]


 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

18/6

 

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp lấy ý kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB quản lý phòng, trung tâm, đơn vị, Thư viện

 

 

16g00: Họp về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

- TP họp GB khoa

 

- Đảng ủy, BGH, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TN (là viên chức), Trưởng và Phó các khoa, phòng, TT, đơn vị trực thuộc Trường

 

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TCCB

PHK

 

PH1

 

 

 

 

PH1

Ba

19/6

 

 

 

14g30: Làm việc về kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ

 

16g00: Họp về công tác xây dựng Bệnh viện

- Đoàn kiểm tra (QĐ số 993, ngày 07/5/2018); Thành viên chuyên trách BQL DAXD

- Ban Quản lý dự án ĐTXD Bệnh viện Trường

VP BQL DAXD

 

PH BV

20/6

9g30: Họp giao ban hành chính

TP họp GB hành chính

PH1

14g00: Họp xác định hệ số kiêm nhiệm

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TCCB

PH1

Năm

21/6

 

 

 

13g30: Họp về tổ chức Hội nghị công tác QLHC năm học 2017-2018

 

14g30: Họp nghiệm thu giờ giảng đại học năm học 2017-2018

 

14g30: Họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học thường niên của Hội Thận - Niệu học TP HCM

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.HCTH, TCCB, TCKT, ĐBCL; CT và PCT Công đoàn

 

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1183, ngày 7/6/2018)

 

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng và Phó các tổ (theo kế hoạch số 555, ngày 08/5/2018)

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

PH2

 

 

 

Sáu

22/6

7g00: Chấm luận văn tốt nghiệp đại học

Thành viên các bàn chấm luận văn

Các GĐ

13g00: Chấm luận văn tốt nghiệp đại học (tt)

Thành viên các bàn chấm luận văn

Các GĐ

Ghi chú:

13g00 ngày 23/6/2018: Khởi hành đi Cà Mau - công tác coi thi THPT năm 2018 cụm thi 63. TP: Cán bộ theo QĐ số 1131/QĐ-ĐHYDCT, ngày 28/5/2018.

Điểm tập trung: Trước sảnh Khoa Y
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết