lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 25/6/2018 đến ngày 29/6/2018 (điều chỉnh)
[ Cập nhật vào ngày (26/06/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

25/6

 

 

 

 

14g00:  Hiệu trưởng làm việc với phòng TCCB

 

 

HT, Trưởng / Phó và nhân viên phòng TCCB

 

 

 

PH1

Ba

26/6

 

 

 

 

 

 

 

27/6

 

 

 

 

 

 

 

Năm

28/6

 

 

 

 

 

 

14g00: Họp thông qua chương trình chuyển đổi tín chỉ đào tạo SĐH.

 

16g00: Họp thông qua Đề án mở một số mã ngành ĐTSĐH.

 

- Hội đồng khoa học đào tạo.

 

 

 

- Hội đồng khoa học đào tạo.

PH1

 

 

 

PH1

Sáu

29/6

 

 

 PH1

 

13g30: Họp thông qua Đề án mở một số mã ngành ĐTSĐH (TT).

 

 

16g00: Họp về kế hoạch sinh hoạt hè, Lễ tốt nghiệp năm 2018

 

 

 

 

 

- Hội đồng khoa học đào tạo.

 

 

 

- HT, P.HT phụ trách CTSV; Trưởng, Phó P.CTSV, ĐTĐH; BT, P. BT Đoàn TN, CT, P.CT Hội SV. (Đoàn TN chuẩn bị kế hoạch Lễ tri ân Thầy, Cô giáo).

PH1

 

 

 

PH1

Ghi chú: * Từ 25/6/2018 đến 27/6/2018: Tham gia công tác coi thi Kỳ thi THPT Quốc gia tại Cà Mau.

Thành phần: Cán bộ theo Quyết định số: 1131/QĐ-ĐHYDCT, ngày 28/5/2018.
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết