lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 02/7/2018 đến ngày 06/7/2018(điều chỉnh lần 2)
[ Cập nhật vào ngày (09/07/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

2/7

8g00: Hội thảo về hợp tác trong nghiên cứu và kỹ năng viết bài báo khoa học

BGH; P.NCKH-HTQT, cán bộ có đăng ký tham dự,  nghiên cứu sinh

HT

ĐD

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g00: Thi tốt nghiệp ĐH (môn cơ sở ngành)

 

15g00: Họp thông qua đề án mở mã ngành mới đào tạo sau đại học

- TP họp GB khoa

 

- Hội đồng thi

 

 

- BGH, Hội đồng KH và ĐT, P. ĐTSĐH, Trưởng/ Phó Khoa, BM có đề án

PHK

 

 

 

PH1

 

Ba

3/7

9g00: Làm việc với Đoàn ĐH Mahasarakham, Thái Lan

 

9g30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sơ sở

 

 

9g30: Họp về đưa SV đi học GDQP năm học 2018-2019

- PHT-PGs Tâm; P.NCKH-HTQT, đại diện K.YTCC

 

- Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài (ThS Phạm Việt Triều)

 

- HT; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, CTSV

PHK YTCC

 

PH BV

 

 

PH1

13g30: Họp về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

 

14g00: Tập huấn sử dụng tài khoản truy cập của BMJ

 

14g00: Thi tốt nghiệp ĐH (môn chuyên môn/ KT chuyên ngành TH)

 

14g45: Họp Ban Giám Hiệu

 

15g30: Họp giao ban Trường: Sơ kết công tác tháng 6, kế hoạch công tác tháng 7 và 8/2018

- BGH, BTV ĐU, Trưởng và Phó P.TCCB

 

- Cán bộ theo danh sách thông báo

 

- Hội đồng thi

 

 

- Ban Giám Hiệu

 

- TP họp GB Trường

PH1

 

 

PH2

 

 

 

 

PH1

 

PH1

 

4/7

8g00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp sơ sở

 

 

10g00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2018

Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài (Ts Trần Thị Hồng Lê)

 

- Thành viên Hội đồng (theo QĐ số 1260, 1261, 1262/ QĐ-ĐHYDCT)

PH2

 

 

 

PH1

14g00: Thi tốt nghiệp ĐH (môn chuyên môn 2 - ngành Dược LT)

 

14g00: Hội nghị triển khai chương trình kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019

 

16g00: Họp giảng viên chấm thi tốt nghiệp (lâm sàng)

- Hội đồng thi

 

 

- Theo kế hoạch

 

 

 

- Giảng viên có chấm thi lâm sàng

 

 

HT

K.ĐD

 

 

PH1

Năm

5/7

Thi tốt nghiệp (lâm sàng)

Ban chấm thi lâm sàng

Các BV

Thi tốt nghiệp (lâm sàng)

Ban chấm thi lâm sàng

Các BV

Sáu

6/7

Thi tốt nghiệp (lâm sàng)

Ban chấm thi lâm sàng

Các BV

Thi tốt nghiệp (lâm sàng)

Ban chấm thi lâm sàng

Các BV

Bảy

7/7

 

 

 

14g00: Họp thẩm định đề án vị trí việc làm

Thành viên hội đồng (QĐ 1240/QĐ-ĐHYDCT, 22/6/18)

PH1

Ghi chú: Ngày 7 8/7/2018: Thi tuyển viên chức. Thời gian, địa điểm: theo thông báo về lịch thi tuyển viên chứcBan biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết