lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
[ Cập nhật vào ngày (09/07/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

9/7

 

 

 

13g00: Nghiệm thu giáo trình Hóa học

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g15: Nghiệm thu giáo trình Hóa hữu cơ

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1015 ngày 9/5/2018), Ban biên soạn GT

- TP họp GB khoa

 

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1014 ngày 9/5/2018), ban biên soạn GT

PH1

 

 

PHK

 

PH1

Ba

10/7

8g00: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH: CK2 Thần kinh, BSNT Thần kinh

- Hội đồng thẩm định

- CT HĐT, BGH, cán bộ xây dựng đề án, Trưởng/Phó khoa, bộ môn liên quan, P.ĐTSĐH

PH1

14g00: Nghiệm thu giáo trình Tiền lâm sàng 1

 

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1085, ngày 18/5/2018), Ban biên soạn GT

 

PH1

11/7

 

 

 

13g30: Họp nghiệm thu giờ NCKH của giảng viên năm học 2017-2018

 

15g00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 207-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (Khoa YTCC)

- Hội đồng nghiệm thu

 

 

- Đại diện BGH (PGS Tâm); cán bộ Khoa YTCC

PH1

 

 

PHK YTCC

Năm

12/7

8g00: Hội nghị tổng kết công  tác năm học 207-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (Khoa Dược)

Đại diện BGH (TS Phương); cán bộ Khoa Dược

 

 

 

PH KD

14g00: Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp SĐH năm 2018

 

15g30: Kiểm tra CSVC và vệ sinh cảnh quan, môi trường

- Hội đồng TN SĐH năm 2018

 

 

- PHT-PGS Cương; Trưởng, Phó và CV P.QTTB, CTSV, TTPC; BT, PBT Đoàn TN

PH1

 

 

Từ sảnh Khoa Y

Sáu

13/7

8g30: Hội nghị tổng kết công  tác năm học 207-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (Khoa KHCB)

 

Đại diện BGH (PGS Tâm); cán bộ Khoa KHCB

 

 

 

PHK

KHCB

 

 

 

15g00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 207-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (Khoa ĐD và KTYH)

 

15g00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 207-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (Khoa RHM)

 

- Đại diện BGH (TS Phương); cán bộ Khoa ĐD và KTYH

 

 

 

- Đại diện BGH (PGS Tâm); cán bộ Khoa RHM

PHK

ĐD-KTYH

 

 

PHK

RHM

Bảy

14/7

9g30: Khai giảng lớp TC Lý luận chính trị - HC

Đại diện BTV ĐU, BGH, học viên

PH BV

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết