lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
[ Cập nhật vào ngày (17/07/2018) ]


 

Thứ

SÁNG

CHIỀU

ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

16/7

8g00: Làm việc với Thành Đoàn Cần Thơ

Đại diện BTV Đảng Ủy, BTV Đoàn Trường

PH1

14g00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (Khoa Y)

 

14g00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017-2018, KH công tác năm học 2018-2019 (ĐV HLKN)

 

14g00: Họp Hội đồng tốt nghiệp ĐH năm 2018

 

15g00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2018 (chính qui và liên thông)

 

15g30:Họp về công tác tổ chức cán bộ

- Đại diện BGH ; cán bộ Khoa Y

 

 

- Đại diện BGH ; cán bộ ĐV HLKN

 

 

- Thành viên hội đồng

 

 

- Thành viên Hội đồng              

 

 

- BTV ĐU; BGH; Trưởng, Phó Phòng TCCB

HT K.ĐD

 

 

PH ĐV

 

 

 

PH1

 

 

PH1

 

 

PH1

Ba

17/7

 

 

 

13g30: Thi tốt nghiệp sau đại học năm 2018 (lý thuyết chuyên ngành)

 

14g00: Họp về kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018; Thông qua dự thảo Quy định đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức, Quy định, quy trình giải quyết nghỉ việc

- Hội đồng thi

 

 

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó Phòng TCCB

 

 

PH1

18/7

7g30: Nghiệm thu giáo trình Dinh dưỡng, vệ sinh ATTP

Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1272, ngày 29/6/2018), Ban biên soạn GT

PH1

14g00: Họp Ban Thường vụ ĐU

BTV ĐU

PH1

Năm

19/7

 

 

 

15g30: Họp thông qua định mức chi phí thực tập lâm sàng của SV và HV  

BGH; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, SĐH, TCKT, QTTB, các Khoa: Y, RHM, Dược, ĐD-KTYH

PH1

Sáu

20/7

8g00: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH (Cao học Dược lý - Dược LS)

Hội đồng thẩm định

BGH, Trưởng/ Phó Khoa, BM liên quan, P.ĐTSĐH; Nhóm biên soạn đề án

 

PH1

14g00: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH (CK1 Lao và Bệnh phổi)

 

 

 

14g00: Họp về chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học thường niên của Hội Thận-Niệu học TP HCM

- Hội đồng thẩm định

BGH, Trưởng/ Phó Khoa, BM liên quan, P.ĐTSĐH; Nhóm biên soạn đề án

 

- Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng và Phó các tổ; Trưởng/Phó các đơn vị liên quan: NCKH, HCTH, QTTB, TCKT, KHTH BV, Đoàn TN

 

PH1

 

 

 

 

PH2

Bảy

21/7

 

 

 

13g45: Hội nghị sơ kết công tác Bệnh viện 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018

Tất cả cán bộ, nhân viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại BV

HT

K.ĐD

CN

22/7

7g30: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH (CK1 Y học hình thái)

 

9g00: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH (TS Khoa học y sinh)

 

Hội đồng thẩm định

BGH, Trưởng/ Phó Khoa, BM liên quan, P.ĐTSĐH; Nhóm biên soạn đề án

 

 

PH1

13g30: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH (Cao học Kỹ thuật XN y học)

 

15g00: Thẩm định mở mã ngành đào tạo SĐH (CK1 Kỹ thuật XN y học)

 

 

Hội đồng thẩm định

BGH, Trưởng/ Phó Khoa, BM liên quan, P.ĐTSĐH; Nhóm biên soạn đề án

 

 

PH1

Ghi chú: Ngày 18, 19, 20/7/2018: Thi tốt nghiệp SĐH (thực hành lâm sàng); thời gian, địa điểm: theo kế hoạch thi tốt nghiệp SĐH.Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết