lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018
[ Cập nhật vào ngày (04/08/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

6/8

9g30: Họp về chuẩn bị tổ chức Hội nghị đào tạo nhân lực ĐBSCL

BGH; Trưởng, Phó Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, HCTH, TCKT, QTTB, TT ĐT TNCXH

PH1

14g00: Họp về kế hoạch công tác trọng tâm năm học 2018-2019 trình Hội đồng Trường

BGH; BGĐ BV; Trưởng, Phó các phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, QTTB, TCKT, NCKH-HTQT, HCTH

PH1

Ba

7/8

 

 

 

 

 

 

14g15: Hội nghị đào tạo nhân lực y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

CT HĐT, BGH, Trưởng và Phó các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị, Thư viện; chuyên viên phòng ĐTĐH

HT YTCC

8/8

9g00: Họp Hội đồng thi đua - khen thưởng khối phòng ban năm học 2017-2018

 

Thành viên hội đồng (QĐ số 1341/QĐ-ĐHYDCT ngày 05/7/2018)

PH1

14g00: Họp về một số công tác của Bệnh viện: tổ chức cán bộ, định biên nhân lực, qui chế chi tiêu nội bộ

BTV ĐU, BGH, BGĐ BV; Trưởng, Phó P. TCCB, TCKT Trường và BV, QTTB, Tổ QTTB BV, KHTH

PH1

Năm

9/8

9g00: HT làm việc với các ứng viên trúng tuyển giảng viên kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2018

9g45: Họp thông qua bảng điểm tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

HT, Trưởng và Phó P.TCCB, ứng viên trúng tuyển (theo TB)

 

BGH, BTV ĐU, Trưởng và Phó Phòng TCCB

 

PH1

 

 

PH1

 

14g00: Họp về kế hoạch tuần sinh hoạt công dân năm học 2018-2019; tiếp nhận SV khóa mới

BGH; Trưởng, Phó P. CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH; BT, PBT Đoàn TN; Trưởng/ Phó các Khoa, VP Đảng uỷ, P.TCCB, HCTH, TCKT

PH1

Sáu

10/8

9g00: Họp báo cáo công tác thanh tra, pháp chế 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018

BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TTPC

PH1

14g00: Họp báo cáo công tác hoàn chỉnh các chương trình đào tạo SĐH mới mở

HT, PHT phụ trách ĐTSĐH; Trưởng, Phó P.ĐTSĐH, Ban biên soạn các đề án mở mã ngành mới

PH1
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết