lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 13/8/2018 đến ngày 17/8/2018
[ Cập nhật vào ngày (14/08/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

13/8

 

 

 

14g00: Làm việc với BV Vĩnh Long ký kết hợp đồng giảng dạy thực hành

 

15g30: Làm việc với Bảo hiểm XH TP. Cần Thơ V/V triển khai BHYT HS,SV năm học 2018-2019

- BGH (PGS Tâm), Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, QTTB, TT ĐT TNCXH, Khoa và Bộ môn liên quan.

- BGH (PGS Cương), Trưởng/ Phó P.CTSV,  TT DVHTSV

BV

Vĩnh Long

 

PH1

Ba

14/8

8g30: Làm việc với BV ĐK TPCT

BGH (PGS Kiên, TS Phương); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

BVĐK TPCT

14g00: Họp về kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng

 

14g30: Họp về chủ trương và thành lập BTC Lễ hội kỷ niệm 40 năm XD và PT Trường

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó Phòng ĐBCL

 

- BGH, BTV ĐU; BGĐ BV, Trưởng, Phó P.HCTH, TCCB, QTTB, TCKT, NCKH-HTQT, CTSV, CNTT

PH1

 

 

PH1

15/8

8g00: Họp lấy ý kiến thông qua quy định quy trình giải quyết nghỉ việc; quy định hỗ trợ và đền bù chi phí đào tạo

 

8g30: Làm việc với BV Nhi đồng

- TVĐU, BGH; Chủ tịch Công đoàn; Trưởng/Phó Phòng TCCB, TCKT Trường và BV

 

 

- BGH (TS Phương); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

 

PH1

 

 

 

BV Nhi đồng

13g30: Làm việc với BV Phụ sản; 16g00: Làm việc với TT CH và PHCN

 

14g00: Họp  Hội đồng xét hồ sơ dự thi SĐH đợt 2

- BGH ( TS Phương); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt).

 

 

- Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2018 (theo QĐ 1151 số  ngày  30/5/2018)

Các BV

 

 

PH1

Năm

16/8

7g30: Họp về phần mềm quản lý lâm sàng

 

 

8g00: Làm việc với BV YHCT

10g00: Làm việc với BV Da liễu

 

10g00: Họp xét hoàn thành chương trình dự bị 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH; Trưởng/Phó P. ĐTĐH và CV liên quan, GV bộ môn theo GM

 

- BGH (PGS Cương); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

 

 

- Theo QĐ 1610 ngày 03/8/2018

PH1

 

 

 

Các BV

 

 

 

PH1

13g30: Làm việc với BV Tai Mũi Họng; 15g30: Làm việc với BV Ung bướu

 

14g00: Họp về công tác Bệnh viện

 

16g00: Họp lấy ý kiến bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo. quản lý khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện Trường; Thông qua định biên nhân lực BV

- BGH (PGS Tâm); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

 

 

- TVĐU,BGH, Trưởng, Phó P TCKT Trường Và BV,PQTTB, Tổ QTTB BV

- Đảng ủy Trường, BGH; Trưởng, Phó Phòng TCCB

 

Các BV

 

 

PH1

 

 

PH1

Sáu

17/8

- 8g00: Làm việc với BV Lao và Bệnh phổi; 9g30: Làm việc với BV Tâm thần

 

- 8g00: Làm việc với BV Huyết học và TM; 9g30: Làm việc với TT YT DP TPCT

- BGH (PGS Cương); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

 

 

- BGH (PGS Tâm); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

 

 

 

 

Các Bv

14g00: Làm việc với BV Mắt - RHM; 15g30: Làm việc với BV Tim mạch

 

 

BGH (TS Phương); Trưởng/ Phó các đơn vị liên quan (nt)

 

Các BV

 

 

 

 

Bảy

18/8

8g00: Họp thông qua báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết số 1174 ngày 19/9/2017 của HĐ Trường và kế hoạch một số công tác trọng tâm trong năm học 2018-2019

 

10g00: Lễ thành lập các đơn vị mới và bổ nhiệm CBQL của BV

- BGH; BTV ĐU; BGĐ BV; Trưởng, Phó các phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, QTTB, TCKT, NCKH-HTQT, HCTH, ĐBCL

 

 

 

 

- Theo Kế hoạch/ Thông báo

 

PH1

 

 

 

 

 

 

HT ĐD

 

 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết