lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018
[ Cập nhật vào ngày (17/08/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

20/8

7g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

8g00: Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho BV

- BGH (PGS Kiên)

 

 

- Hội đồng phỏng vấn

HT YTCC

 

PHBV

13g30: Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho BV (tt)

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

14g45: Họp về một số công tác TCCB

 

16g00: Họp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra nội bộ

- Hội đồng phỏng vấn

 

 

- TP họp GB khoa

 

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TCCB

 

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TTPC; Trưởng các đoàn th.tra

PHBV

 

 

PHK

 

PH1

 

 

PH1

Ba

21/8

7g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

8g00: Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho BV (tt)

 

8g00: Họp cán bộ coi thi tuyển sinh SĐH năm 2018

- BGH (PGS Kiên)

 

 

- Hội đồng phỏng vấn

 

 

- Hội đồng TS, cán bộ coi thi

HT YTCC

 

PHBV

 

 

PH2

13g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

13g30: Phỏng vấn tuyển dụng nhân sự cho BV (tt)

 

13g30: Thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 (phổ biến qui chế thi)

 

14g00: Làm việc với BV ĐK TƯ Cần Thơ về hợp đồng đào tạo

- BGH (PGS Tâm)

 

 

- Hội đồng phỏng vấn

 

 

- Hội đồng TS và các ban

 

 

- BGH (PGS Kiên, TS Phương), Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, QTTB, TT ĐT TNCXH, Khoa và Bộ môn liên quan

HT lớn

ĐHCT

 

PHBV

 

 

Điểm thi

 

BV ĐKTƯ CT

22/8

7g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

7g30: Thi tuyển sinh SĐH

- BGH (PGS Tâm)

 

 

- Hội đồng thi và các ban

HT YTCC

 

Đ. thi

13g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

14g00: Họp về chương trình học phần Ngoại ngữ cơ bản và chuyên ngành 

 

 

16g00: Họp hội đồng tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

- Hội đồng thi và các ban

 

- BGH; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, SĐH, TT DV-HTSV, BM Ngoại ngữ; Trưởng/ Phó các Khoa; mời PGS Năng, ThS T.V.Nguyên)

 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng, Ban kiểm tra sát hạch chuyên môn NV chuyên ngành

Đ.thi

 

PH1

 

 

 

 

PH1

Năm

23/8

7g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

7g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

 

7g30: Sinh hoạt chính trị đầu năm học

- BGH (PGS Cương)

 

 

- Hội đồng thi và các ban

 

 

- Đảng viên sinh viên hệ CQ, SV Dược hệ LT, học viên SĐH

HT YTCC

 

Đ. Thi

 

 

HT

K.ĐD

13g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

13g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

13g30: Sinh hoạt chính trị đầu năm học

 

14g00: Họp về kế hoạch điều chỉnh, mở rộng BV

 

16g00: Họp về sử dụng nhà xe BV và nhà xe SV

- BGH (PGS Cương)

 

 

- Hội đồng thi và các ban

 

- Đảng viên sinh viên Y hệ LT

 

 

- BGH, BGĐ BV; Trưởng/ Phó P.KHTH, QTTB Trưởng và BV

 

- BGH, BGĐ BV; BGĐ TT DV&HTSV, đại diện nhà xe

HT lớn

ĐHCT

 

Đ.thi

 

HT YTCC

 

PH1

 

 

PH1

Sáu

24/8

7g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

7g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

7g30: Sinh hoạt chính trị đầu năm học

 

8g00: Họp thông qua qui định làm việc của nhóm hỗ trợ đăng báo quốc tế

 

9g00: Họp về kế hoạch đưa vào sử dụng kios mẫu

 

 

10g00: Làm việc với đơn vị lắp đặt đèn năng lượng mặt trời

- BGH (TS Phương)

 

 

- Hội đồng thi và các ban

 

- Đảng viên cán bộ

 

 

- BGH; Trưởng/ Phó phòng NCKH-HTQT, TCKT, Thành viên nhóm

 

- BGH; Trưởng/ Phó phòng QTTB, CTSV, TT DV & HTSV, Đoàn TN, Hội SV

 

- BGH, Trưởng, Phó phòng QTTB

HT YTCC

 

Đ.thi

 

HT K.ĐD

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

 

PH1

13g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

 

13g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

14g00: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2017-2018 và triển khai kế hoạch công tác năm học 2018-2019

- BGH (TS Phương)

 

 

- Hội đồng thi và các ban

 

- Tất cả cán bộ Trường (trừ cán bộ bận công tác SHCD, coi thi tuyển sinh SĐH)

HT lớn

ĐHCT

 

Đ.thi

 

HT YTCC

 

Bảy

25/8

 

 

 

 

13g00: Sinh hoạt nội dung 1 cho SV (Tuần SHCD)

- BGH (TS Phương)

 

HT lớn

ĐHCT

Ghi chú:        

- Từ ngày 20/8 - 25/8/2018: Tuần sinh hoạt công dân - HSSV

- Từ ngày 21/8 - 24/8/2018: Thi tuyển sinh sau đại học năm 2018.
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết