lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 27/8/2018 đến ngày 31/8/2018
[ Cập nhật vào ngày (14/09/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

27/8

 

 

 

 

 

 

 

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp về công tác cán bộ

 

16g00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức

- TP họp Gb khoa

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng/ Phó P.TCCB, TTPC

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1628, ngày 07/8/2018)

PHK

 

PH1

 

PH1

Ba

28/8

 

 

 

 

 

 

 

 

13g30: Họp tổng kết đợt làm việc với các bệnh viện thực hành

 

 

14g30: Họp thông qua qui định làm chuyên đề tốt nghiệp đối với SV học theo hệ thống tín chỉ

 

15g45: Họp rà soát công tác quản lý dạy/ học lâm sàng điều dưỡng

- BGH, Trưởng/Phó Khoa Y, RHM, ĐD-KTYH, YTCC, P.ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, QTTB, TCKT, TT ĐT TNCXH

- BGH, Trưởng/Phó khoa và Trợ lý ĐTĐH Khoa Y, RHM, ĐD-KTYH, YTCC, Dược, P.ĐTĐH, NCKH, CTSV

- BGH, BCN Khoa ĐD -KTYH, BM ĐD ĐK hệ nội và hệ ngoại, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

 

PH1

29/8

 

 

 

 

 

 

14g00: Họp Hội đồng xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật SV

 

 

15g30: Họp rà soát đội ngũ giảng viên

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1687, ngày 16/8/2018); GĐ/ PGĐ Thư viện, Trưởng/ Phó Bm Giải phẫu

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng Phó P.TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH

PH1

 

 

 

PH1

 

Năm

30/8

 

 

 

 

 

 

 

 

14g00: Họp thông qua thiết kế mở rộng BV

 

15g30: Họp thông qua nội dung công tác trọng tâm năm học 2018-2019 trình HĐT

- BGH, BGĐ BV; Trưởng, Phó P.QTTB, P.TC-HC-QT BV

 

- BTV ĐU, BGH; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, TCCB, TCKT, NCKH-HTQT, ĐBCL, QTTB, HCTH

PH1

 

 

PH1

Sáu

31/8

 

 

 

 

14g00: Họp Ban tổ chức Lễ hội KN 40 năm xây dựng và phát triển Trường

Ban tổ chức (QĐ số 1807, ngày 28/8/2018)

PH1
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết