lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 10/9/2018 đến ngày 14/9/2018
[ Cập nhật vào ngày (14/09/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

10/9

 

9g00: Nghiệm thu căn tin (cạnh nhà xe CB)

 

10g00: Họp về tiến độ thi công công trình Nhà hiệu bộ - Hội trường

 

- Hội đồng nghiệm thu

 

 

- BGH; Trưởng, Phó P.QTTB và các cán bộ liên quan; Đơn vị thi công

 

Căn tin

 

 

PH1

14g00: Họp GB khoa

 

14g00: Nghiệm thu giáo trình Tiền lâm sàng 2

 

15g00 : Họp về kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

 

16g00: Họp về kết quả thẩm định hồ sơ dự toán tuyển chọn phương án kiến trúc xây dựng BV Trường

- TP họp GB khoa

 

- Hội đồng nghiệm thu, Ban biên soạn GT

 

- BGH; BTV ĐU; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, HCTH, TCCB, TCKT, QTTB, CNTT; BT, PBT Đoàn TN

- BGH; BQL DA ĐTXD Bệnh viện, Hội đồng thẩm định hồ sơ

PHK

 

PH2

 

 

PH1

 

 

 

PH1

Ba

11/9

 

 

 

14g00: Họp về đưa hệ thống Gamma vào hoạt động

 

15g30: Họp Tiểu ban CSVC, tài chính, hậu cần (*)

- CT HĐ Trường, BGH, BTV ĐU, BGĐ BV

 

- Thành viên tiểu ban (theo danh sách dự kiến)

PH1

 

 

PH1

12/9

9g30 : Họp thông qua yêu cầu thiết kế xây dựng cơ sở BM Nhi tại BV Nhi đồng

HT, Trưởng/Phó Khoa Y, BM Nhi, P.QTTB

PH1

14g00: Họp thông qua Quy định về chuyên đề tốt nghiệp ĐH

 

15g30: Họp về thiết kế phòng học thông minh

 

16g15: Họp về sử dụng nhà xe sinh viên đường Ng.V. Cừ

 

18g00: Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW7

- BGH; đại diện BCN các khoa; Trưởng, Phó P.ĐTĐH

 

- BGH; đại diện BCN các khoa; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, QTTB

 

- BGH, đại diện BGĐ BV, Trưởng/ Phó P.QTTB, TCKT

 

- Đảng viên (chưa tham dự đợt học ngày 23-24/8/2018)

PH1

 

 

PH1

 

 

PH1

 

 

HT K.ĐD

Năm

13/9

10g00: Họp Tiểu ban Nội dung(*)

10g00: Họp Tiểu ban Phong trào, trang trí, lễ tân (*)

 

Thành viên tiểu ban (theo danh sách dự kiến)

PH1

 

PH2

14g00: Họp Tiểu ban Khoa học(*)

14g00: Họp Tiểu ban Tập san, triển lãm, tuyên truyền (*)

15g00: Họp thông qua danh sách giảng viên mời giảng lâm sàng

 

- Thành viên tiểu ban (theo danh sách dự kiến)

 

- BGH; BCN Khoa Y, RHM, ĐD-KTYH ; BCN BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi; Trưởng, Phó P.TCCB, ĐTĐH

PH1

 

PH2

 

PH1

Sáu

14/9

8g00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

 

10g00: Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp lần 2

- Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài (ThS Phan Thị Luyện)

- Hội đồng tốt nghiệp (QĐ số 1020 ngày 09/5/2018)

PH1

 

 

PH1

14g00: Họp thông qua các quy trình công việc thuộc Phòng CNTT, CTSV, ĐBCL

BGH; Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT, ĐV, TV

 

PH1

Ghí chú: (*): Các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 40 năm XD và PT Trường (danh sách đính kèm).Tập tin đính kèm

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết