lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 17/9/2018 đến ngày 21/9/2018
[ Cập nhật vào ngày (18/09/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

17/9

10g00: HT làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức (GV) đợt 2/2018

HT, Trưởng/ Phó P.TCCB

PH1

14g00: Họp GB khoa

 

15g00: Họp về việc quản lý SV học lâm sàng

- TP họp GB khoa

 

- BGH; BCN Khoa Y, RHM, ĐD-KTYH, BM Nội, Ngoại, Sản, Nhi; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, CTSV, TTPC

PHK

 

PH1

 

Ba

18/9

9g00: Mở thầu bảo hộ lao động, trang phục chuyên môn

 

9g30: Họp về kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển Trường; Họp giao ban hành chính

 

 

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 1685, ngày 8/8/2018)

 

- BTV ĐU; TP họp giao ban hành chính.

PH4

 

 

PH1

14g00: Họp về kế hoạch hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018-2019

 

15g00: Họp thông qua các quy trình công việc thuộc P. ĐTĐH, ĐTSĐH, TT ĐT TNCXH

 

18g00: Sinh hoạt đảng viên khóa mới

- BGH; CT, PCT Công đoàn; Trưởng/ Phó P.TCCB, HCTH, TCKT

 

- BGH; đại diện các Khoa, Phòng, TT, Đơn vị, Thư viện

 

 

- Sinh viên khóa mới là đảng viên

PH1

 

 

 

PH1

 

 

 

HT K.ĐD

19/9

7g30: Kiểm tra CSVC, cảnh quan khuôn viên Trường chuẩn bị Lễ hội Khai giảng năm học 2018-2019

HT; PHT phụ trách CSVC; Trưởng, Phó P.QTTB, CTSV; BT và PBT Đoàn TN, các CB liên quan

Từ sảnh Khoa Y

14g00: Họp xét khen thưởng SV năm học 2017-2018

 

15g30: Họp về việc đưa ki-ốt vào hoạt động; Xây dựng vườn dược liệu; Kế hoạch thực hiện khu vườn sinh viên; Phân công SV lao động, vệ sinh

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 1687, ngày 16/8/2018)

 

- HT, PHT phụ trách CSVC, CTSV; Trưởng, Phó P.CTSV, QTTB; BGĐ TT DV-HTSV; BT, PBT Đoàn TN; Đại diện Hội SV

PH1

 

 

PH1

Năm

20/9

7g30: Hội thảo Tế bào gốc và y học tái tạo

 

 

7g30: Họp thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện dự án CNTT

 

8g30: Họp về phương án thiết kế phòng học thông minh và ghế hội trường

 

10g00: Trao QĐ trúng tuyển viên chức

- Giảng viên BM Sản; BS, nữ hộ sinh Khoa Sản BV; học viên CKI, CKII, Nội trú Sản và CB có quan tâm

- BGH; Trưởng, Phó P.CNTT, QTTB, TCKT, HCTH

 

 

- BGH; Trưởng, Phó P.ĐTĐH, QTTB, TCKT, CTSV, đại diện Công đoàn

 

- Theo giấy mời

HT ĐD

 

 

 

PH1

 

 

 

PH1

 

 

 

PH1

13g30: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng năm học 2017-2018 (lần 2)

 

14g00: Tập huấn phương pháp thu thập máu, mô và màng dây rốn để tách tế bào gốc

 

15g00: Họp thông qua đề án thành lập Trung tâm xạ phẫu bằng dao gama và quy trình kỹ thuật chuyên môn

 

 

16g30: Họp xét hoàn thành tín chỉ, buộc thôi học, xóa tên SV

- Thành viên Hội đồng

 

 

 

- BS, nữ hộ sinh Khoa Sản BV Trường

 

 

- CT HĐ Trường, BTV ĐU, BGH, Thành viên thường trực HĐ KH và ĐT, BGĐ BV, Trưởng/ Phó P.TCCB, cán bộ liên quan (BV mời)

 

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 1676, ngày 16/8/2018)

PH1

 

 

 

PH BV

 

 

 

PH1

 

 

 

 

 

PH2

 

Sáu

21/9

8g00: Hội thảo xây dựng, rà soảt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Theo kế hoạch số 1092/KH-ĐHYDCT, ngày 30/8/2018

HT

K.ĐD

14g00: Hội thảo xây dựng, rà soát chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (tt)

 

18g00: Tổ chức Hội Trăng rằm

- Theo kế hoạch số 1092/KH-ĐHYDCT, ngày 30/8/2018

 

 

- Phụ huynh và các cháu thiếu nhi

HT

K.ĐD

 

 

Sảnh trước khoa Y
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết