lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
[ Cập nhật vào ngày (08/10/2018) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

8/10

 

 

 

14g00: Họp GB khoa

 

- TP họp GB khoa

 

PHK

 

Ba

9/10

 

 

 

13g30: Họp BTV Đảng ủy

 

14g30: Họp Đảng ủy Trường: Sơ kết công tác lãnh đạo quí III và phương hướng nhiệm vụ quí IV/2018

- BTV Đảng ủy

 

- Đảng ủy viên

PH1

 

PH1

10/10

8g30: Họp thuyết minh đề án hệ thống thủy lợi của Trường và thiết kế  quy hoạch cảnh quan Khu Hiệu Bộ

 

9g00: Họp xét hoàn thành chứng chỉ GDTC; Họp xét bảo lưu học phần cho sinh viên

 

10g00: Họp Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm 40 năm XD và PT Trường

- HT, PHT phụ trách CSVC; Trưởng, Phó P.QTTB, TCKT

 

 

 

- Thành viên Hội đồng (QĐ  số 1968, 1969/QĐ-ĐHYDCT, ngày 03/10/2018)

 

- Thành viên BTC

PH1

 

 

 

 

PH2

 

 

 

PH1

14g00: Nghiệm thu giáo trình Da liễu

 

 

16g00: Họp về công tác giảng dạy thực hành

- Hội đồng nghiệm thu (QĐ số 1889/QĐ-ĐHYDCT, 12/9/2018), Ban biên soạn GT

 

- BGH, BGĐ BV, TT ĐT TNCXH, Trưởng/ Phó P.TCKT, KHTH

PH2

 

 

 

 

PH1

Năm

11/10

9g00: Họp hoàn chỉnh các văn bản trình Hội đồng trường

 

10g00: Làm việc với Cty GSK về hợp tác đào tạo liên tục online

- CT HĐT, BGH, Thư ký HĐT

 

 

- HT, BGĐ TT ĐT TNCXH, TP TCCB

PH1

 

 

P.HT

13g30: Họp Hội đồng Trường

Thành viện HĐT

PH1

Sáu

12/10

7g30: Chấm luận văn, luận án TN SĐH

 

8g30: Tham quan, chia sẻ kinh nghiệm với Trường ĐH Tôn Đức Thắng

- Thành viên hội đồng (theo KH)

 

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH/ CTSV; Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, QTTB, TCKT, CTSV, NCKH-HTQT, HCTH

PH1,2

 

 

Trường ĐH TĐT

13g30: Chấm luận văn, luận án TN SĐH

 

- Thành viên hội đồng (theo KH)

PH1, 2

Bảy

13/10

7g30: Chấm luận văn, luận án TN SĐH

 

7g45: Hội thảo tập huấn Đảm bảo và KĐCL chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

- Thành viên hội đồng (theo KH)

 

 

- Cán bộ theo thông báo số 1266/TB-ĐHYDCT, ngày 04/10/2018

PH1, 2

 

 

HT

Khoa YTCC

13g30: Chấm luận văn, luận án TN SĐH

 

13g30: Hội thảo (tt)

- Thành viên hội đồng (theo KH)

 

 

- Theo thông báo số 1266

PH1, 2

 

 

HT

Khoa YTCC

CN

14/10

7g30: Chấm luận văn, luận án TN SĐH

 

8g00: Hội thảo (tt)

- Thành viên hội đồng (theo KH)

 

 

- Theo thông báo số 1266

PH1, 2

 

HT

Khoa YTCC

13g30: Chấm luận văn, luận án TN SĐH

 

13g30: Hội thảo (tt)

- Thành viên hội đồng (theo KH)

 

 

- Theo thông báo số 1266

PH1, 2

 

HT

Khoa YTCC
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết