lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
[ Cập nhật vào ngày (14/07/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

15/7

7g30: Đại hội đại biểu Đoàn trường NK 2019-2022

 

8g30: Hội nghị tổng kết năm học của Khoa RHM

- Theo GM

 

 

- HT, cán bộ GV và NV K.RHM

HT

K.ĐD

 

PHK

 

14g00: Họp về kế hoạch xây dựng vườn sinh thái

 

15g00: Họp về kế hoạch sinh hoạt hè cho SV

- BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, CTSV, TT DV & HTSV, đại diện Đoàn TN, Hội SV

- BGH, Trưởng/ Phó P.CTSV, đại diện Đoàn TN, Hội SV, Công đoàn BP Bệnh viện

 

 

PH1

 

 

 

 

14g00: Họp chuyên môn chuẩn bị Hội nghị KH SK quốc tế

 

16g00: Họp tổng kết công tác năm học của P.NCKH-HTQT

- PHT-PGS Lâm, BCN Khoa Y, BM Nội, CTCH, đại diện Tiểu ban CSVC-TC

- PHT-PGS Lâm, cán bộ và NV P.NCKH-HTQT

PH2

Ba

16/7

8g00: Thi tốt nghiệp SĐH (lý thuyết)

 

8g00: Họp tổng kết công tác năm học của P.TCCB

 

9g00: Khảo sát vị trí triển lãm và hiện vật (cho Lễ KN 40 năm)

 

10g00: Họp xét tuyển thẳng ĐH

- Hội đồng thi và các ban

 

 

- HT, cán bộ và NV P.TCCB

 

 

- Tiểu ban Triển lãm - TT - TT, Trưởng/ Phó P.QTTB, HCTH

- Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2019

P.thi

 

 

PH1

 

 

Nhà HB

 

PH1

 

13g30: Thi tốt nghiệp SĐH (lý thuyết)

14g00: Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm du học

 

14g30: Làm việc với Trường ĐH Y Dược Huế và Cty MASEP về phát triển kỹ thuật cao trong điều trị

 

15g30: Hội nghị tổng kết năm học của Khoa KHCB

15g30: Họp tổng kết công tác năm học của P.TTPC

 

16g00: Họp thông qua báo cáo làm việc với Bộ Y tế

- Hội đồng thi và các ban

 

- GV, SV, HV quan tâm

 

 

 

- Theo GM

 

 

- PHT-PGS Lâm, cán bộ GV và NV K.KHCB

- PHT-PGS Cương, cán bộ và NV P.TTPC

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, QTTB, TCKT, TCCB, TTPC, HCTH, NCKH-HTQT

P.thi

 

HT

K.ĐD

 

 

PH1

 

 

PHK

 

PH2

 

 

PH1

17/7

8g00: Lễ khai trương Trung tâm Xạ phẫu bằng dao Gamma

Theo GM

PH BV

15g00: Làm việc với Bộ Y tế

 

BTV ĐU, BGH, GĐ/PGĐ BV, CT CĐ, BT Đoàn TN, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng, TT

 

PH1

Năm

18/7

7g30: Họp tổng kết công tác năm học của P.ĐBCL

 

9g00: Nghiệm thu giờ NCKH của GV

- HT, cán bộ và NV P.ĐBCL

 

 

- Hội đồng nghiệm thu

 

 

PH1

 

14g00: Họp về thực hiện xã hội hóa một số hạng mục công trình

 

15g30: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ tốt nghiệp

- BGH, Trưởng/ Phó P.QTTB, TCKT, TTPC, TCCB, TT DC & HTSV

- BCĐ, BTC Lễ TN

PH1

 

Các HT& cảnh quan

Sáu

19/7

7g30: Lễ Tốt nghiệp và trao bằng BS, DS, CN năm 2019

Theo GM

HT YTCC

& ĐD

13g30: Lễ Tốt nghiệp và trao bằng BS, DS, CN năm 2019

Theo GM

HT YTCC

& ĐD

Bảy

20/7

8g00: Họp về kế hoạch đại hội Đảng các cấp

BTV ĐU, Ban tổ chức ĐU

PH1

 

 

 

Ghi chú: Ngày 17, 18 19/7: Thi tốt  nghiệp SĐH (thực hành).
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết