lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
[ Cập nhật vào ngày (20/07/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

22/7

8g00: Họp thông qua Kế hoạch thực hiện thẻ sinh viên, học viên tích hợp

BGH (TS.Phương),Trưởng/Phó P.TCCB, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, TCKT, QTTB, CNTT, ĐBCL, Thư viện, TT. DVHTSV, BT. Đoàn TN.

PH1

14g00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Thành viên hội đồng

PH1

Ba

23/7

 

9h00: Họp Ban tổ chức hội nghị quản lý năm 2019

 

10g00: Họp về kế hoạch tổ chức Hội nghị nhân lực Y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó P. HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, TCKT

 

PH1

 

 

PH1

14g00: Họp về thiết kế nội thất, nội dung Phòng truyền thống số hóa, nội dung trang web kỷ niệm 40 năm

 

 

 

 

 

15g00: Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường

- BGH, Trưởng/ Phó P.TCCB, HCTH, ĐTĐH, ĐTSĐH, CTSV, NCKH&HTQT, QTTB, CNTT; Bệnh viện; CT. Công đoàn, BT Đoàn TN, và các tiểu ban xây dựng phòng TT.

 

- Theo Quyết định số 1186/QĐ-ĐHYDCT ngày 11/7/2019

PH1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HT GB Bệnh viện

24/7

7g30: Họp thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Trường NH 2018 -2019 và  Kế hoạch công tác NH 2019 – 2020

 

10g00: Họp thông qua kế hoạch sửa chữa hè

- BGH, BTV ĐU,  Trưởng /Phó các Khoa, Phòng, TT, ĐV thuộc và trực thuộc Trường

 

 

-BGH, Trưởng/Phó các Khoa, Phòng TT, ĐV liên quan

PH1

 

 

 

 

 

PH1

14g00: Họp thông qua qui định và mức thu học phí học kỳ hè

 

 

15g30: Họp thông qua hình thức và cấu trúc quyên sổ tay chất lượng

- BGH, BCN các khoa, Trưởng/Phó Phòng ĐTĐH, TCKT, Khảo thí

 

- BGH, BCN các khoa, Trưởng/Phó Phòng ĐBCL, ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH & HTQT, TCKT, Khảo thí

PH1

 

 

PH1

Năm

25/7

8g00: Họp thông qua Đề án thành lập Bộ môn YHCT trực thuộc Trường và  sáp  nhập TT.DVHTSV với  TT.ĐTTNCH

BGH, Trưởng/ Phó khoa Y, P.TCCB, TCKT, TTPC, QTTB, TT.DVHTSV, TT. ĐTTNCH và Ban viết Đề án.

PH1

14g00: Họp về xây dựng Triết lý giáo dục

 

15g30: Họp thông qua góp ý sửa đổi, bổ sung QC chi tiêu nội bộ 

- BGH, BTV ĐU, CT CĐ, BT Đoàn TN, Trưởng các Khoa, Phòng, TT, ĐV.

- BGH, BTV ĐU, CT. CĐ, BT. Đoàn TN, Trưởng/Phó các Khoa, Phòng, TT, ĐV

 

PH1

 

PH1

Sáu

26/7

 

 

 

16g00: Gặp mặt ngày thương binh, liệt sĩ

Theo Giấy mời

PH1

 

 

Ghi chú: Các đơn vị liên quan hoàn tất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng Trường NH 2018 -2019 và  Kế hoạch công tác NH 2019 – 2020

Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết