lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 29/7/2019 đến ngày 03/8/2019
[ Cập nhật vào ngày (27/07/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

29/7

 

9g00: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

 

- Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài (ThS Huỳnh Tuấn An)

 

PH1

14g00: Họp về bổ sung, hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế bệnh viện

 

 

14g00: Họp chuẩn bị tổ chức hội thảo dự án HEP

- CT HĐT, BGH, BGĐ BV, BQL DA XD BV, Trưởng và Phó P.QTTB

 

- BTC hội thảo (theo KH số 996/KH-ĐHYDCT ngày 22/7)

PH1

 

 

 

PH2

Ba

30/7

 

 

 

 

 

15g00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 (phiên 1)

Thành viên hội đồng

PH1

31/7

 

 

 

 

14g00: Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 (phiên 2)

 

15g30: Họp về kế hoạch tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2019-2020; Kế hoạch tiếp nhận SV khóa mới

- Thành viên hội đồng

 

 

- BGH, BTV ĐU, Trưởng/ Phó các Khoa, P.CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, TCCB, QTTB, HCTH, BT và PBT Đoàn TN

PH1

 

 

 

PH2

Năm

01/8

8g00: Làm việc với Học viện Y Dược học cổ truyền VN: thăm quan, học tập kinh nghiệm về tự chủ

 

9g30: Nghiệm thu giáo trình Thần kinh

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, Trưởng/ Phó P.TCCB, TCKT, QTTB, CNTT

 

 

- Hội đồng nghiệm thu, ban biên soạn GT

 

PH1

 

 

 

PH2

14g30: Mở thầu gói thầu bàn ghế hội trường 1.200 chỗ

Thành viên hội đồng (QĐ số 972/ QĐ - ĐHYDCT ngày 06/6/2019)

 

 

PH1

Sáu

02/8

 

 

 

 

 

 

Bảy

03/8

 

 

 

14g00: Hội thảo Nâng cao năng lực quản trị trường đại học trong giai đoạn mới

Theo GM

QN
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết