lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019
[ Cập nhật vào ngày (05/08/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

05/8

 

 

 

 

 

 

Ba

06/8

10g00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2019

 

 

Thành viên hội đồng

PH1

14g00: Họp về kế hoạch đại hội đảng các cấp

 

16g00: Họp về công tác cán bộ

 

- BTV ĐU, VP ĐU

 

 

- BGH, BTV ĐU; Trưởng, Phó P.TCCB

PH1

 

 

PH1

 

14g00: Họp bàn nội dung hợp tác chuẩn bị cho Hội thảo dự án HEP

- PHT-PGs Lâm, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, các Khoa, các BM: Hoá dược, Dược liệu - DCT - TVD (K.Dược), BM YHCT (K.Y), BM Hoá học (K.KHCB)

PH2

07/8

7g30: Họp về kế hoạch điều chỉnh giảng dạy một số học phần

 

 

 

9g30: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2019

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, BCN Khoa KHCB và BM KH Mac-Lenin & TT HCM

 

- Thành viên hội đồng

 

PH1

 

 

 

PH1

13g30: Hội thảo dự án HEP

 

 

 

 

 

 

 

14g00: Họp về việc xây dựng Nhà hiệu bộ                                 

- Đại diện BGH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, các Khoa, các BM: Hoá dược, Dược liệu - DCT - TVD (K.Dược), BM YHCT (K.Y), BM Hoá học (K.KHCB);

Đại biểu ngoài Trường

 

- BGH, Trưởng và Phó P.QTTB; Đại diện đơn vị thi công

 

PH2

 

 

 

 

 

 

PH1

Năm

08/8

8g00: Hội thảo dự án HEP (tt)

 

9g00: Họp Hội đồng Thi đua khen thưởng liên Phòng, TT, ĐV, TV

- Như trên

 

- Thành viên hội đồng (theo QĐ số 882, ngày 17/5/2019)

PH2

 

PH1

13g30: Hội thảo dự án HEP (tt)

 

15g00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2019                      

- Như trên

 

- Thành viên hội đồng

PH2

 

PH1

Sáu

09/8

 

 

 

14g00: Hội nghị Đào tạo nhân lực Y tế ĐBSCL mở rộng năm 2019

 

 

 

 

 

16g00: Họp về chuẩn bị báo cáo khoa học chuyên đề nhân lực y tế tại Hội nghị khoa học quốc tế năm 2019

- CT HĐT, BGH, Trưởng, Phó các Khoa, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, CTSV, ĐBCL, CNTT, HCTH, QTTB, TCCB, TT ĐT TNCXH; Đại biểu các tỉnh theo GM

 

- CT HĐT, PHT phụ trách ĐTĐH, NCKH; Trưởng/ Phó P. NCKH-HTQT, ĐTĐH, HCTH; Đại biểu Sở Y tế các tỉnh ĐBSCL theo GM

 

 

HT YTCC

 

 

 

HT YTCC

 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết