lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019
[ Cập nhật vào ngày (12/08/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

12/8

8g30: Họp về thiết kế phòng truyền thống và thiết kế nội thất khu Hiệu bộ

 

BGH, Trưởng/ Phó P.HCTH, CNTT, QTTB

PH1

14g0014g00: Làm việc với BV Phụ sản TPCT về hợp đồng đào tạo

 

14g00: Làm việc với ngân hàng về thẻ tích hợp SV

- PHT-PGS Cương, các phòng liên quan(*)

 

- BGH, Trưởng/ Phó P.CTSV, QTTB, TCKT

BV ĐK VL

 

PH1

Ba

13/8

8g30: Làm việc với BV ĐK TP Cần Thơ về hợp đồng đào tạo

 

8g30: Họp báo cáo tiến độ xây dựng Nhà hiệu bộ và hội trường

 

 

10g00: Họp hội đồng phỏng vấn tuyển nhân viên bảo vệ

- PHT-TS Phương và các phòng liên quan(*)

 

- BTV ĐU, BGH, P.QTTB, BQLDA, Đơn vị thi công và giám sát

 

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1287 ngày 08/8/2019)

 

BVĐK TPCT

 

PH1

 

 

 

P.PHT

ĐVC

14g00Làm việc với BV ĐK Vĩnh Long về hợp đồng đào tạo

 

14g00: Làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về đào tạo

 

 

15g30: Họp Hội đồng tuyển viên chức và các ban

 

- PHT-PGS Lâm, các phòng liên quan(*)

 

- HT, PHT phụ trách ĐTĐH, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT

 

- Thành viên hội đồng, Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển VC, Ban giám sát xét tuyển VC (QĐ số 1275, 1276, 1277, ngày 07/8/2019)

BV PS TPCT

 

 

PH1

 

 

 

PH1

 

14/8

8g00: Kiểm tra CSVC giảng đường, phòng học

 

8g30: Làm việc với BV Nhi đồng về hợp đồng đào tạo

 

8g45: Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2019

 

10g15: Họp tổng kết tổ chức hội nghị quản lý năm 2019

- HT, PHT phụ trách CSVC, P.ĐTĐH, QTTB

 

- TS Phương, các phòng liên quan(*)

 

- Thành viên hội đồng

 

 

- BGH, Ban tổ chức

GĐ1. KY

 

BV NĐ

 

 

PH1

 

 

PH1

14g00: Làm việc với BV ĐK TƯ Cần Thơ về hợp đồng đào tạo

 

14g00: Họp nghiệm thu giờ NCKH của GV năm học 2018-2019 và sơ kết rút kinh nghiệm nghiệm thu giáo trình cấp trường

- PHT-TS Phương, các phòng liên quan(*)

 

- Thành viên HĐ nghiệm thu giờ NCKH và HĐ nghiệm thu giờ giảng năm học 2018-2019,  Trưởng/ Phó P. TCKT, ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH, TCCB

BVĐKTƯCT

 

 

PH1

Năm

15/8

8g00: Làm việc với BV Lao và Bệnh phổi; 10g00: Làm việc với BV Tâm thần về hợp đồng đào tạo

 

8g30: Họp rút kinh nghiệm thi trên máy tính, chấm công bằng máy và kế hoạch triển khai chấm công, điểm danh SV bằng máy năm học 2019-2020

 

9g00: Nghiệm thu các sáng kiến cải tiến

- PHT-PGS Cương, các phòng liên quan(*)

 

 

 

- PHT-TS Phương, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, CTSV, ĐBCL, KTHI, CNTT, BM Tin học

 

 

- Hội đồng nghiệm thu,

Các tác giả (Trần Hoàng Ngôn-9g00, Phạm Trương Yến Nhi-10g00)

Các BV

 

 

 

 

PH2

 

 

 

 

 

 

PH1

14g00: Làm việc với BV Mắt - RHM; 15g30: Làm việc với BV Ung bướu về hợp đồng đào tạo

 

14g00: Họp thông qua báo cáo: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết của HĐT phê duyệt kế hoạch NH 2018-2019 và kế hoạch hoạt động NH 2019-2020; (2) Tổng kết công tác NH 2018-2019 và phương hướng công tác NH 2019-2020

- PHT-PGS Lâm, các phòng liên quan(*)

 

 

- BGH, Trưởng/ Phó các phòng, TT, TV

Các BV

 

 

PH1

 

Sáu

16/8

8g00: Làm việc với BV Tai Mũi Họng; 10g00: Làm việc với BV Tim mạch về hợp đồng đào tạo

 

9g30: Làm việc với Vụ TTB và CTYT - Bộ Y tế

 

 

9g30: Họp về phân công CB phụ trách và giảng SĐH năm học 2019-2020

 

- PHT-TS Phương, các phòng liên quan(*)

 

 

- PHT-PGS Cương, GĐ/ PGĐ BV, Trưởng/ Phó P.QTTB, P.TCHCQT BV

 

HT, PHT-PGS Lâm, Trưởng /Phó các khoa, P.ĐTSĐH, TCC

Các BV

 

 

 

 

PH1

 

 

 

PH2

 

14g00: Làm việc với Vụ TTB và CTYT - Bộ Y tế (tt)

 

 

14g00: Làm việc với BV Da liễu; 15g30: Làm việc với BV YHCT về hợp đồng đào tạo

 

14g00: Làm việc với BV CH và PHCN; 15g30: Làm việc với BV Huyết học và Truyền máu về hợp đồng đào tạo

- PHT-PGS Cương, GĐ/ PGĐ BV, Trưởng/ Phó P.QTTB, P.TCHCQT BV

 

- PHT-PGS Lâm, các phòng liên quan(*)

 

 

- PHT-TS Phương, các phòng liên quan(*)

PH1

 

 

 

Các BV

 

 

Các BV

Ghi chú: 

(*) gồm: Trưởng/ Phó khoa, bộ môn có SV thực hành tại BV, Phòng ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐTLT, QTTB, CTSV.

- Cán bộ đi làm việc hợp đồng đào tạo với các BV bằng xe ô tô công và có mặt tại Trường (trước sảnh Khoa Y) như sau:

            + Đi BV ĐK Vĩnh Long: 13g00

            + Đi BV Lao và Bệnh phổi: 7g15

            + Các BV còn lại: trước giờ làm việc 30 phút.

Vui lòng báo danh sách cán bộ đi làm việc cho Phòng ĐTĐH (ThS Phan Thị Hồng - 091.8063 730).
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết