lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 19/8/2019 đến ngày 25/8/2019
[ Cập nhật vào ngày (20/08/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

19/8

7g15: Báo cáo sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên

 

9g00: Họp tổng kết làm việc với các BV về hợp đồng đào tạo

- HT-PGS Kiên

- PHT-PGS Cương

 

- BGH, BCN Khoa Y, RHM, Dược, ĐD-KTYH; Trưởng Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, ĐTLT, CTSV, TCKT, QTTB

ĐHCT

YTCC

 

 

PH1

14g00: Họp về xây dựng triết lý giáo dục của Trường

 

15g30: Họp về công tác cán bộ

 

15g30: Hop báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu bàn ghế hội trường

 

15g30: Họp nhóm xây dựng phần mềm tích hợp quản lý SV, HV

- HĐT, BTV ĐU, BGH; Trưởng, Phó các khoa, phòng, trung tâm, đơn vị, Thư viện

- BTV ĐU, BGH, P.TCCB

 

- Hội đồng chấm thầu

 

 

- Thành viên nhóm (QĐ số 1220, ngày 22/7/2019)

 

PH1

 

PH1

 

P.PHT

ĐVC

 

PH3

Ba

20/8

7g15: Báo cáo sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên

 

8g00: Họp cán bộ tham gia thi tuyển sinh SĐH

 

10g00: Họp nhóm xây dựng quy trình thi trên máy tính

- PHT-PGS Cương

- PHT-TS Phương

 

- Các CB tham gia coi thi tuyển sinh

 

- Thành viên nhóm (QĐ 1336, ngày 16/8/2019)

ĐHCT

YTCC

 

PH2

 

 

PH1

13g30: Thi tuyển sinh SĐH (phổ biến qui chế)

 

14g00: Họp về lập dự toán thiết kế nội thất nhà hiệu bộ

- HĐTS và các ban

 

 

- BGH, Trưởng Phó P.QTTB, TCKT

 

 

 

 

PH1

21/8

7g15: Báo cáo sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên

 

7g30: Thi tuyển sinh SĐH

- PHT-PGS Cương

 

 

- HĐTS và các ban

ĐHCT

13g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

 

HĐTS và các ban

 

Năm

22/8

7g30: Sinh hoạt chính trị đầu năm học

 

7g30: Thi tuyển sinh SĐH

8g30: Làm việc với Cty Le Vin, hoàn chỉnh thiết kế nội thất phòng làm việc Nhà Hiệu bộ

- Đảng viên SV (theo TB)

 

 

- HĐTS và các ban

HT ĐD

13g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

13g30: Hop về tuyển dụng viên chức Trường

 

15g30: Hop về tuyển dụng viên chức Bệnh viện

- HĐTS và các ban

 

- Hội đồng tuyển dụng VC trường, Ban kiểm tra sát hạch và Ban giám sát

- Hội đồng tuyển dụng VC BV,  Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban giám sát

 

 

PH1

 

 

PH1

Sáu

23/8

7g15: Báo cáo sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên

 

7g30: Sinh hoạt chính trị đầu năm học

 

7g30: Thi tuyển sinh SĐH

- PHT-TS Phương

 

 

- Đảng viên cán bộ

 

 

- HĐTS và các ban

ĐHCT

 

 

HT ĐD

13g30: Thi tuyển sinh SĐH

 

13g30: Hội nghị tổng kết công tác năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng công tác năm học 2019-2020

 

15g30: Hội đồng trường làm việc với cán bộ, viên chức, người lao động của Trường

- HĐTS và các ban

 

- Tất cả cán bộ, viên chức và NLĐ của Trường (trừ cán bộ cơ hữu thuộc BV)

 

 

- Tất cả cán bộ, viên chức, NLĐ thuộc Trường va Bệnh viện trường

 

 

HT YTCC

 

 

 

HT YTCC

 

Bảy

24/8

7g30: Sinh hoạt chính trị đầu năm học

- Đảng viên SV (theo TB)

HT ĐD

 

 

 

CN

25/8

7g15: Báo cáo sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên

- PHT-TS Phương

ĐHCT

 

 

 

·        Ghi chú:  Các Phòng, Trung tâm chuẩn bị ý tưởng thiết kế nội thất các phòng làm việc, phòng chức năng do đơn vị quản lý để làm việc với công ty  Le Vin.

 
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết