lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
[ Cập nhật vào ngày (25/08/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

26/8

9g00: Mở thầu các gói thầu thiết bị, vật tư y tế

Hội đồng mở thầu (QĐ số 972, ngày 06/6/2019)

 

PH2

14g00: Họp giao ban khoa

 

TP họp GB khoa

 

PHK

 

Ba

27/8

 

 

 

 

 

 

14g00: Họp về công tác xã hội hóa một số công trình dịch vụ

 

15g30: Họp Hội đồng xét tuyển và Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển VC Bệnh viện

 

- BGH, Trưởng/ Phó TT DV & HTSV, P.QTTB, TCKT

 

- Thành viên hội đồng và Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển VC Bệnh viện (QĐ số 1315, ngày 14/8/2019 và QĐ số 1325, ngày 15/8/2019)

 

 

PH1

28/8

 

 

 

 

14g00: Sinh hoạt chuyên đề “Nghệ thuật sư phạm

 

14g00: Họp duyệt bài báo đăng Tạp chí Y Dược học CT

- Tất cả giảng viên và cán bộ có tham gia giảng dạy

 

- Ban biên tập, Ban thư ký

HT K.ĐD

 

PH1

Năm

29/8

 

 

 

14g00: Họp thông qua danh sách giảng viên đủ điều kiện dự thi giảng viên chính

 

15g30: Họp về một số công tác của Đoàn - Hội

- BGH, BTV ĐU, Trưởng/ Phó Khoa Y, Dược, ĐD-KTYH, YTCC, KHCB; Trưởng/ Phó P.TCCB

- BGH, BT và PBT Đoàn TN, CT và PCT Hội SV

 

 

 

PH1

 

15g00: Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên viên

- Đại diện BGH, các chuyên viên tham dự lớp bồi dưỡng

PH2

Sáu

30/8

9g00: Họp về quy định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý đề tài NCKH

BGH, Phòng NCKH-HTQT

PH1

14g00: Họp thông qua chương trình chi tiết Hội nghị KH quốc tế

BGH, Tiểu ban hội nghị

PH1

Ghi chú:

- 30/8 - 01/9/2019: Xét tuyển viên chức Bệnh viện Trường. Địa điểm: tại Khoa Y (theo thông báo).

       TP: Ban Kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện (QĐ số 1325, ngày 15/8/2019) và Ban Giám sát  (QĐsố 1316, ngày 14/8/2019).
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết