lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

02/9

Nghỉ Lễ Quốc khánh

 

 

Nghỉ Lễ Quốc khánh

 

 

Ba

03/9

 

 

 

 

14g00: Họp thông qua hình thức và cấu trúc quyển Sổ tay chất lượng; chức năng, nhiệm vụ Ban ĐBCL

 

 

16g00: Họp Hội đồng xét công nhận học phần cho SV liên thông

- BGH, BCN các khoa, Trưởng và  Phó P.ĐBCL, ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT, TCKT, TCCB, KTHI; Trưởng/ Phó Ban ĐBCL các khoa

- Thành viên hội đồng (QĐ số 1318, ngày 15/8/2019)

 

 

 

PH1

04/9

9g30: Họp về thiết kế, bố trí phòng làm việc tại Nhà hiệu bộ

 

 

BGH, Trưởng/ Phó các Phòng, Trung tâm, Thư viện, đại diện Công đoàn, Đoàn TN, VP ĐU

 

PH1

14g00: Họp Hội đồng trường về kế hoạch và phân công giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐT phê duyệt ND và KH hoạt động của Trường NH 2018-2019

 

15g30: Họp về tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế

- Thành viên Hội đồng trường

 

 

 

 

 

- BGH, P.NCKH-HTQT, BCN các Khoa, BTC hội nghị và BTC các hội trường báo cáo

 

 

PH1

 

 

15g00: Trao học bổng Quỹ WEAV

- Đại diện BGH, P.NCKH-HTQT, CTSV

PH2

Năm

05/9

8g00: Họp Hội đồng tuyển sinh sau Đại học

9g00: Họp về kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020

 

10g00: Họp về hợp tác đào tạo với Trường UC Davic

 

10g00: Làm việc với TT Kiểm soát bệnh tật TPCT về hợp đồng đào tạo

- Thành viên hội đồng (theo QĐ số 903, ngày 22/5/2019)

- BGH, Trưởng/ Phó các Khoa, Phòng HCTH, CTSV, ĐTĐH, ĐTSĐH, TCKT, TCCB, QTTB; BT/ PBT Đoàn TN

- PHT-PGS Lâm, Phòng NCKH-HTQT, BCN Khoa ĐD & KTYH

- PHT-TS Phương, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, SĐH, K.YTCC

 

PH1


PH1

 

 

PH1

 

 

TT KSBT

14g00: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2018-2019

 

15g00: Họp Hội đồng xét tuyển viên chức Trường và Bệnh viện

- Thành viên hội đồng (theo QĐ số 817, ngày 03/5/2019)

 

- Thành viên hội đồng (theo QĐ số 1275, ngày 07/8/2019 và số 1315, ngày 14/8/2019)

 

 

PH1

Sáu

06/9

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Từ ngày 03/9 - 07/9/2019: Sinh hoạt Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho SV khóa mới.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết