lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 09/9/2019 đến ngày 15/9/2019
[ Cập nhật vào ngày (07/09/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

09/9

7g30: Báo cáo Tuần sinh hoạt CD-HSSV cho SV khóa mới

- PHT-PGS Lâm

 

HT YTCC

13g30: Báo cáo Tuần sinh hoạt CD-HSSV cho SV khóa mới

 

14g00: Họp giao ban khoa

- PHT-PGS Cương

 

 

- TP họp GB khoa

HT YTCC

 

PHK

Ba

10/9

7g30: Báo cáo Tuần sinh hoạt CD-HSSV cho SV khóa mới

 

10g00: Họp Ban tư vấn thực hiện công tác liên quan xã hội hóa của Trường

- PHT-PGS Lâm

 

 

- Thành viên ban (QĐ số 1219, ngày 22/7/2019)

HT YTCC

 

PH1

 

14g00: Họp về công tác giảng dạy tại ĐV HLKN

 

 

16g00: Họp Hội đồng tuyển sinh ĐH năm 2019

- BGH (TS Phương), BCN Khoa Y, Trưởng/ Phó ĐV HLKN, Bộ môn GMHS, Nhi, Mắt, TMH, Nội, Ngoại, Sản

- Thành viên hội đồng

 

 

PH1

11/9

9g00: Nghiệm thu giáo trình Tâm thần

 

 

Thành viên hội đồng nghiệm thu, ban biên soạn GT

PH2

13g00: Họp Hội đồng tuyển chọn phương án kiến trúc BV

 

13g30: Họp tuyển chọn phương án kiến trúc Bệnh viện

 

 

 

 

16g00: Họp xét SV đủ điều kiện thi TN ĐH lần 2

- CT HĐT, thành viên hội đồng

 

 

- CT HĐT, BGH, BGĐ BV;

Thành viên HĐ tuyển chọn phương án kiến trúc BV;

TK HĐT, CT C.Đoàn, BT ĐTN, Trưởng và Phó P.QTTB, TCKT, các kỹ sư liên quan

- Thành viên Hội đồng tốt nghiệp năm 2019

PH1

 

 

 

PH1

 

 

 

 

PH2

Năm

12/9

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

13/9

9g00: Họp về kiểm tra, giám sát công tác ĐT, NCKH, HTQT, KCB

 

Các thành viên (theo TB số 1237, ngày 06/9/2019); GĐBV, Trưởng P.ĐTĐH, ĐTSĐH, NCKH-HTQT

 

PH1

14g00: Họp thông qua dự thảo quy trình thi trên máy tính

BGH (TS Phương), Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, KTHI, CTSV, CNTT, ĐBCL, TTPC, BM Tin học, Tổ biên soạn

 

PH1

Ghi chú:

            - 17g30 - 20g00 thứ sáu 13/9: Đêm hội Vầng trăng của em. TP: Thiếu nhi-con của cán bộ VC, NLĐ. Địa điểm: Sảnh Khoa Dược-RHM.

            - 12g30 thứ bảy 14/98g00 chủ nhật 15/9: Hội thảo "Cập nhật một số kiến thức tiên tiến trong chăm sóc và điều trị vết thương"; Địa điểm: HT K.Dược

TP: Đại diện BGH, BTC hội thảo và cán bộ viên chức có đăng ký tham dự.
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết